Odwiedziny Duszpasterskie

Kolęda inaczej …
Odwiedziny duszpasterskie, popularnie zwane kolędą mają charakter domowej liturgii i od wieków zakorzenione są w polskiej tradycji. Zwykle rozpoczyna ją śpiew kolędy, którą wraz z domownikami i ministrantami śpiewa kapłan. Witając się słowami: „Pokój temu domowi” życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przychodząc na świat, przyniósł ludziom pokój. Po tym pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, połączona z rozważaniem Słowa Bożego i obrzęd błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą.

Ze względu na ciągle trwający stan pandemii i konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych, już po raz drugi zrezygnowano z tradycyjnej kolędy, to jest odwiedzin Kapłana w domach parafian. Wzorem ubiegłego roku, począwszy od 3 do 17 stycznia 2022 r. wieczorne Msze św. o godz. 18:00 gromadziły mieszkańców poszczególnych wsi, ulic, osiedli przynależnych do parafii, by w pięknej bożonarodzeniowej scenerii naszego Betlejem – żłóbek z Dzieciątkiem, choinki oświetlone lampkami, a u stóp prezbiterium „namiastka” domu rodzinnego, stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone w lichtarzykach świece, sianko i bukiet kwiatów w wazonie… - przeżywać spotkanie kolędowe, odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa, który chce nas napełnić Słowem, a potem Ciałem. Zawierzano mu sprawy naszych domów, rodzin; radości i smutki, pustkę, którą pozostawili ci, którzy odeszli w ostatnim czasie, a także chorych, którzy nie mogli bezpośrednio w nim uczestniczyć…

Po zakończeniu Eucharystii i wyśpiewaniu suplikacji, od powitania: „Pokój temu domowi” rozpoczynało się spotkanie kolędowe. Wierni odpowiadali: „I wszystkim jego mieszkańcom”. Po czym rozpoczynała się konferencja, nauka ascetyczna. Ks. Proboszcz mówił o znaczeniu przyjścia na świat Boga – Człowieka, jego drodze od żłóbka na Golgotę, o tym, że każdy z nas został posłany w imię Chrystusa ( zawołanie roku duszpasterskiego). W dalszej części ks. dr Błażej dokonał podsumowania minionego roku. W sylwestrowy wieczór skupił się na dokonaniach duchowych, teraz mówił – o materialnych. Na wstępie wyraził swoje zaniepokojenie, że tylko 23% wiernych wróciło do kościoła, a także radość, że mimo pandemii udało się tyle dokonać. Tu ks. Proboszcz wymienił szeroki zakres wykonanych robót:
- odwodnienie terenu wokół murów kościoła i murów opłotowania ( p. Paweł Wachowiak );
- okablowanie terenu wokół kościoła, nowa instalacja ( wewnętrzna i zewnętrzna ) pawilonów narożnych ( firma „Elektronik” z Leszna )
- agregat chłodniczy w kostnicy,
- kapitalny remont pawilonów narożnych,
- zasilanie elektryczne parkingu i do rolety zewnętrznej w pawilonie z dewocjonaliami,
- przygotowanie rozdzielni pod ołtarz polowy,
- położenie nowego okablowania wokół kościoła, montaż nowych słupów,
- montaż alarmu i monitoringu sanktuarium – 19 kamer ( p. Przemysław Bielan )
- założenie systemu nawadniającego tereny zielone wokół sanktuarium,
- przygotowanie map geodezyjnych całego terenu przy probostwie i sanktuarium ( p. Janusz Waśniak, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ),
- położenie kostki brukowej i obrzeży
- montaż zbiornika wodnego, baza do nawodnienia terenu i zbiórki wód opadowych z kościoła,
- zabezpieczenie terenu przed nornicami,
- zakończenie remontu kopuły lewej tylnej ( nad zakrystią ),
- utworzenie na probostwie kaplicy z Najświętszym Sakramentem.
Ogrom prac mógł być wykonany dzięki ofiarności parafian, darczyńców, sponsorów, a także dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i Gminy Kobylin. Wszystkim złożono podziękowania, wyrazy wdzięczności.

Po chwili wspólnego kolędowania ks. Proboszcz przedstawił osiągnięcia Fundacji działającej przy sanktuarium. W minionym roku:
- po raz pierwszy przyznano stypendia pięciorgu uczniom Szkoły Podstawowej w Smolicach,
- zorganizowano konkurs plastyczny na najpiękniejszą kapliczkę i nagrodzono laureatów,
- dzięki fundacji zakończono prace gromadzenia dokumentów planowanej budowy centrum pielgrzymkowego im. Św. Józefa Moscatiego i uzyskano zgodę konserwatora zabytków, pozostało wystąpienie do Starostwa o zgodę na rozpoczęcie budowy,
- na drodze sądowej dokonano zmian w statucie Fundacji dotyczących wyboru prezesa, a tym będzie mogła zostać tylko osoba duchowna, rekomendowana przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego; wspieranie działań budowlanych remontowych dot. trzech działek, tj. kościół, probostwo i organistówka,

W dalszej części spotkania ks. kan. Błażej mówił o planach na nowy rok, w tym:
- powstanie Róży Różańcowej Mężczyzn,
- organizacja uroczystości odpustowych od 7 – 11 września ( Mszy św. dla chorych przewodniczył będzie biskup wrocławski, a centralnym uroczystościom – biskup szczeciński ),
- uroczyste wprowadzenie repliki krzyża Jana Pawła II ( Wielki Piątek; uroczystości przewodniczył będzie bp Grzegorz Balcerek ),
- Światowy Dzień Chorego ( 11 lutego; ks. dr Ryszard Rybak, oficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego),
- renowacja i konserwacja obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ( transport obrazu do pracowni konserwatorskiej w Toruniu 12 lutego; prace po nadzorem dr Kingi Szczepińskiej),
- prace inwentaryzacyjne; tworzenie księgi inwentarzowej parafii,
- tworzenie księgi budowlanej obiektów ( p. Leszek Tomicki z Bojanowa),
- powstanie Drogi Krzyżowej na zewnątrz obiektu,
- remont kopuły prawej tylnej ( nad lożą kolatorską ),
- badania posadzki w kościele pod kątem montażu ogrzewania podłogowego,
- otynkowanie murów okalających kościół, zabezpieczenie przed wilgocią,
- projekt remontu dachu na probostwie,
- powstanie Pomnika Dziecka Utraconego w Różnym Wieku,
- powołanie nowej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
Ks. Proboszcz złożył podziękowanie wszystkim instytucjom, osobom, grupom, którzy pracują dla dobra sanktuarium, szerzą kult Maryjny.

Na zakończenie konferencji ks. kan. Błażej Dojas przytoczył słowa bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „ W nieznanym początku roku cywilnego jednego możemy być pewni, że na początku jest Bóg i pod koniec roku będzie Bóg. Wiele sił osłabnie, wielu ludzi odejdzie, wielu zamknie swoje usta, przestanie mówić, ale pozostanie Ten, który nie umiera, który nie starzeje się, któremu nie liczą się lata. Ten, który nadal pozostaje miłością nie słabnie w miłości, nie zmienia swojego planu miłowania i jednoczenia przez miłość. On niezmienny w swoich zamiarach, posyła nam swojego Syna, który wraz z całą rodziną ludzką woła do Boga: „Ojcze, Abba, Pater”. Tu Kapłan wskazał, „podpowiedział”, jak przeżyć czas tej niezwykłej kolędy w naszych domach, po czym nastąpiło Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny: „Wiekuisty Boże, Ty z Ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom, i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.”

Ks. Proboszcz, niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem, szedł nawą główną i nawami bocznymi kościoła, błogosławiąc wszystkim i każdemu z osobna, każdej rodzinie, a ta „zabierała” to błogosławieństwo do swoich domów, by zachwycić się nad pięknem Bożej miłości. Każda rodzina otrzymała też „pakiet kolędowy” – wodę święconą i egzorcyzmowaną, książeczkę „Posłani w pokoju Chrystusa” z dedykacją i błogosławieństwem Abp. dr. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego oraz obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo dla rodziny.

Pandemia „wymusiła” niejako inny charakter spotkań duszpasterskich, ale można i w tym doszukać się pozytywów. Dzięki kolędzie przeżywanej we wspólnocie parafialnej, a nie tylko w małym gronie rodzinnym, można było omówić wszystkie dokonania, radości i troski, poznać plany działalności zarówno duchowej, jak i materialnej.

Eucharystia, czas wspólnej modlitwy o dary Bożej Dzieciny dla naszych domów, naszych rodzin, sprawowana przez ks. dr. Błażeja Dojasa, transmitowana była na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych, a śpiew, kolędowanie poprowadziła organistka, p. Katarzyna Chmielarczyk.

 

arrow_upward