Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię …

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię …

            W niedzielę 23 maja Kościół katolicki obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego, potocznie zwaną Zielonymi Świątkami. Dzisiejsze święto, uważane za symboliczny początek Kościoła, upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Uroczystość obchodzona już w czasach apostołów kończy w liturgii okres wielkanocny. 

            W sobotni wieczór, w wigilię święta, o godz. 18:00  księża: kan. dr Błażej Dojas i kan. Jerzy Szczepaniak sprawowali Mszę św. koncelebrowaną wg liturgii niedzielnej. Jak mówił we wstępie ks. Dziekan, wierzymy, że Duch Święty zstępuje i odnawia ziemię, że może także odnowić każdego z nas, nasze rodziny i oblicze ziemi. Ewangelię odczytał i homilię wygłosił ks. Jerzy Szczepaniak. Nawiązał w niej do kazania, które papież Leon Wielki wygłosił na temat zesłania Ducha Świętego. Zwrócił uwagę, że pojawia się On nie tylko w wieczerniku, ale mowa o Nim jest już w Księdze Rodzaju, w chwili stwarzania świata; z natchnienia Ducha Świętego Maryja została Matką Jezusa… Duch Święty jest darem dla każdego chrześcijanina, ofiarowanym przez Chrystusa zmartwychwstałego, jest głosem naszego sumienia, natchnieniem do modlitwy, drogą ku lepszej przyszłości – mówił kapłan. Przytoczył też słowa św. Pawła, które można zamknąć w stwierdzeniu, że działanie Ducha Świętego ukierunkowuje nasze życie ku wielkim przymiotom miłości, radości, komunii i nadziei. I tylko od nas zależy, żebyśmy każdego dnia doświadczali tych darów… Mówiąc o tym, że każdy z nas przeżył swój dzień zesłania Ducha Świętego w momencie bierzmowania, ks. Jerzy postawił kilka pytań retorycznych: „Czy jesteśmy Mu wierni? Jak często modlimy się do Ducha Świętego? Jak często Go przepraszamy?...”. A Duch Święty został zesłany po to, by nas prowadzić do Boga trudną drogą życia. Podobnie, jak apostołowie zmagamy się z różnymi przeciwnościami, często nie wiemy, co czynić, czasami załamujemy się, ale wtedy powinniśmy przypomnieć sobie, że dzięki Duchowi Świętemu odzyskamy moc, jeśli poddamy się Jego działaniu. Na zakończenie homilii wybrzmiały słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie, podczas  pamiętnej   pielgrzymki w czerwcu 1979 r. : „Niech zstąpi Duch Twój  (…) i odnowi oblicze ziemi…”

            Służbę liturgiczną ołtarza pełnili ministranci: Aleksander Czebatura (pierwsze czytanie), Bartosz Nabzdyk (drugie czytanie), Dominik Betcher (modlitwa powszechna). Uroczystość zakończono śpiewem suplikacji, po czym zasłonięto cudowny obraz Matki Bożej i pod przewodnictwem p. Katarzyny Chmielarczyk śpiewem zaproszono Ducha Świętego:

„Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,

O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w Twojej mocy i sile,

Radością napełnij mnie...”

 

            Niedziela zesłania Ducha Świętego to od lat w naszej parafii wyjątkowy dzień, kiedy przeżywamy   uroczystość I  Komunii św. Mszę św. o godz. 8:00 celebrował ks. Jerzy Szczepaniak, a podczas sumy o godz. 10;00 – udzielono dzieciom sakramentu Eucharystii. 

 

 

 

arrow_upward