Wizyta Biskupa

Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się w naszej parafii w niedzielę 13 lutego. To bardzo ważna chwila, bowiem kontroli kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego i administracyjno-gospodarczego. Ksiądz Biskup poznaje charakterystykę parafii, jej życie religijne, przebieg katechizacji, oraz inne formy duszpasterstwa występujące w parafii.

O godz. 7:30 powitano na probostwie J.E. Bp. Zdzisława Fortuniaka, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji poznańskiej. W tym czasie, pod przewodnictwem organistki, p. Doroty Niestrawskiej w kościele wyśpiewano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 8:00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem dostojnego Gościa, sprawowana przez ks. dr. Błażeja Dojasa, proboszcza parafii, który na wstępie powitał we wspólnocie Bp. Zdzisława Fortuniaka , zapraszając do bycia razem, do radości płynącej z obecności wśród nas, życząc by czuł się dobrze u stóp Matki Bożej. Bukiet róż wręczony Gościowi przez przedstawicieli parafii był wyrazem naszego szacunku i radości. Homilię na porannej Eucharystii wygłosił J.E. ks. Bp Zdzisław.

O godz. 10:00 pod przewodnictwem Matek Różańcowych rozważano tajemnice chwalebne różańca świętego, po czym o godz. 10:30 rozpoczęła się uroczysta suma, której przewodniczył ks. Bp Zdzisław w asyście ks. dr. Błażeja Dojasa, proboszcza. I to on na początku liturgii złożył sprawozdanie z działalności parafii zarówno w sferze ekonomicznej, jak i duszpasterskiej, mówiąc o dokonaniach, sukcesach, jak i trudnościach, problemach dotyczących życia religijnego.

Eucharystia sprawowana przez J.E. ks. Biskupa miała bardzo uroczystą oprawę. W głoszonym Słowie Bożym Bp Zdzisław najpierw wyjaśnił, po co i czym jest wizytacja kanoniczna i czemu ma służyć parafia. To parafia, jak i cały Kościół powinny pomóc człowiekowi znaleźć prawdę własnego życia, oś, wokół której koncentrować się powinno jego życie, czyny a nawet zamierzenia. Odpowiedź na pytanie, co powinno być tą osią, by człowiek nie zmarnował życia, można znaleźć w dzisiejszych czytaniach biblijnych. W Ewangelii św. Łukasza usłyszeliśmy mocne słowa pod adresem człowieka bogatego: „Biada wam”. A jednak wszyscy marzymy o bogactwie, które jawi się jako synonim szczęścia. „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. Mówca podkreślał też, że bogactwo, sytość, uznanie ludzkie, radości nie są same w sobie czymś złym, ale ważne, by umieć znaleźć właśnie tę oś, punkt oparcia naszej wiary i pobożności, wokół której skoncentrujemy nasze życie. Opierając się na przykładach z życia codziennego, jak i tych biblijnych, mówił, że trzeba uczynić wszystko, by prawdzie o rzeczach ostatecznych przywrócić należne im miejsce w naszej wierze. Tylko wtedy uzyskamy podstawę, która ukierunkuje nas ku zawierzeniu Bogu i życiu z Bogiem. Tu wskazał także na znaczenie parafii, Kościoła, które: „…gdy dopali się świeca naszego życia” dają nadzieję na życie w Chrystusie i z Chrystusem…Wobec niepokoju na Ukrainie, zagrożenia starciem zbrojnym z Rosją, odpowiedziano na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abp. Stanisława Gądeckiego i na zakończenie Eucharystii wyśpiewano suplikację w intencji pokoju w tym kraju i zażegnanie konfliktu. Niedziela obfitowała w wiele wydarzeń. Po Mszy św. dostojny Gość spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi, z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania i ich rodzicami.

O godz. 13:00 na probostwie z Biskupem spotkali się katecheci, a o godz. 14:00: organistki, przedstawiciele Matek Różańcowych Podwórkowego Kółka Różańcowego, Bractwa Ministranckiego, Czwartkowej Grupy Biblijnej Dorosłych i Caritas. Była to okazja do zaprezentowania działalności poszczególnych grup, osób.

O godz. 15:00 pod przewodnictwem ks. dr. Błażeja Dojasa, z udziałem J.E. ks. Bp. Zdzisława na cmentarzu odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Natomiast o godz. 16:00 na probostwie miało miejsce zaprzysiężenie nowych radnych Rad Ekonomicznej i Duszpasterskiej oraz powierzenie na kolejną kadencję obowiązków rzecznika sanktuarium p. Dorocie Krajewskiej. Na wstępie Biskup zwrócił uwagę, że na podstawie prawa kanonicznego powinna istnieć w każdej parafii rada ekonomiczna, a jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada duszpasterska jest organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Biskup diecezjalny, określa również sposób i zakres działania rady. Następnie odczytano dekrety J.E. Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, powołujące na czteroletnią kadencję członków poszczególnych rad. Obecni na spotkaniu radni: Joanna Kubisiak, Elżbieta Płóciennik, Urszula Szpak i Karolina Szwarczyńska (Rada Duszpasterska) i Tadeusz Kubiak, Dominik Jeziorek, Dorota Niestrawska i Wiesław Popiołek (Rada Ekonomiczna) złożyli też przysięgę, że powierzoną mi funkcję członka Rady będą spełniali według najlepszej swej woli, zgodnie z sumieniem i przepisami prawa kanonicznego i prawa polskiego. Dołożą wszelkiej staranności i swojej wiedzy, aby zawsze chętnie służyć radą proboszczowi mojej parafii. Przysięgę tę wypowiadali, dotykając księgi Ewangelii. Zgromadzenie zakończyła wspólna modlitwa.

O godz. 18:00 odbyło się spotkanie Biskupa z kapłanami z dekanatu jutrosińskiego, które rozpoczęto modlitwą brewiarzową – nieszpory w kaplicy domu na probostwie.

Pracowity dzień zakończono o godz. 21:00 wyśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, który był kolejnym aktem zawierzenia Maryi wszystkich chorych i ciepiących, którzy potrzebują Jej opieki i błogosławieństwa. Modlono się o pokój i wolność dla Ukrainy, ale i pośrednio dla nas. Odmówiono dziesiątkę różańca świętego i modlitwę „Pod Twoją Obronę”. Po czym nastąpił historyczny moment, zarówno dla parafii, jak i wiernych. Przy wtórze sanktuaryjnego hejnału, śpiewie pieśni Maryjnych wyjęto z ram łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, zasłaniając „puste miejsce” błękitną tkaniną. Panowie: Dominik Jeziorek i Grzegorz Polny ustawili obraz w prezbiterium, na specjalnie przygotowanym tronie, okrytym błękitną tkaniną i ozdobionym bukietem białych róż. Moment wyjątkowy, w niejednym oku pojawiła się łezka wzruszenia. Oto nasza Matka jest tak blisko, na wyciągnięcie rąk, można podejść, przytulić się, ucałować… Wielu bezpośrednich uczestników zdarzenia skorzystało z tej okazji. W ten sposób żegnano Matkę, która jutro, po raz pierwszy od stuleci, po raz pierwszy od przybycia do Smolic, opuści parafię na kilka miesięcy, opuści miejsce, które Bóg wybrał, by tu mogła odbierać szczególną cześć. Wyjedzie do Torunia, a tam w pracowni konserwatorskiej obraz zostanie poddany renowacji. I choć w ołtarzu pozostało puste miejsce, to Matka Boża jest z nami, czuwa, pamięta, tuli do swego serca… Wieczorne spotkanie zakończono pieśnią Franciszka Karpińskiego „Wszystkie nasze dzienne sprawy…”

Równie bogaty w wydarzenia był poniedziałek 14 lutego. O godz. 8:00 otwarto kościół. Przez cały dzień przybywali tutaj wierni – parafianie, pielgrzymi, by być blisko, by w cichej adoracji, modlitwie zawierzyć siebie, swoje rodziny Maryi, powierzyć Jej swe troski i radości, by po prostu być z Mamą przed jej wyjazdem, przed podróżą, by ją pożegnać... Wielu dotykało obrazu, składało u stóp Maryi bukiety kwiatów…

W tym czasie J.E. Bp Zdzisław Fortuniak dalej wizytował parafię. O godz. 8.00 Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Proboszczem w kaplicy domu na probostwie odmówili wspólnie modlitwę brewiarzową jutrznie. Następnie po śniadaniu, o godz. 9:30 nastąpiło spotkanie Ks. Biskupa z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły podstawowej w Smolicach. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii i nauczanie zdalne w klasach IV – VIII, spotkał się z młodszymi uczniami, drugoklasistami. Ci powitali Gościa wierszem i piosenką, wręczyli bukiet róż. Szybko przełamano pierwsze lody, bo przecież nie

codziennie gości się w szkole biskupa. A wyjątkowy Gość bardzo szybko nawiązał kontakt z dziećmi, opowiedział im swoje wspomnienia szkolne... Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i pasterskie błogosławieństwo, którym objęto wszystkie dzieci przedszkolne i szkolne, ich rodziny, nauczycieli, katechetów i pracowników szkoły. Ksiądz Biskup znalazł też czas, by spotkać się z dyrekcją i nauczycielami, dziękując za ich trud i pracę włożoną w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. O godz. 11:00 odwiedził państwa Teresę i Zenona Jarusów, którzy w tym roku będą obchodzić 65 rocznicę sakramentu małżeństwa. O 14:30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana będąca dziękczynieniem za wizytację i pożegnaniem obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Przewodniczył jej J.E. Bp Zdzisław Fortuniak w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, ks. kan. dr Błażeja Dojasa i ks. Bogdana Górniak, proboszcza parafii pw. św. Jakuba Większego w Sobiałkowie. Dziękowano też Panu Bogu za czterdzieści lat biskupiej posługi J.E Bp Zdzisława. Liturgii patronowali święci Cyryl i Metody, misjonarze słowiańscy, patroni Europy. Stąd w homilii ks. Biskup przypomniał postaci patronujące dniu dzisiejszemu, mówiąc, że byli braćmi nie tylko zakonnymi, ale przede wszystkim rodzonymi. Razem udali się na misje, by rozwiązywać spory religijne. Dzięki nim Pismo Święte oraz księgi liturgiczne przetłumaczono na język słowiański. 31 grudnia 1980 r. Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, obok św. Benedykta. Księgi tłumaczone przez Cyryla i Metodego złożono na ołtarzu Matki Bożej w Rzymie. Matka Boża miała swoją misję i z tej pobożności wyrasta nasza pobożność.

W centrum wielu kościołów, sanktuariów jest wizerunek Matki Bożej. Ufamy, że specjaliści - konserwatorzy, współczesna technika pozwolą sporządzić metrykę świętego wizerunku. W dalszej części homilii mówca zwrócił uwagę na to, jak powstaje dzieło sztuki i kim jest jego twórca. Artysta to człowiek wrażliwy, więcej widzi, głębiej rozumie, umie nazwać to co czuje. Każde dzieło jest obrazem tego, co autor czuje, co go zachwyca, boli, tego, co udało się ujrzeć, przeżyć, zrozumieć, żeby pokazać to innym, dać im trochę szczęścia – kontynuował Biskup. Ktoś kto ogląda obraz może przeżyć to samo lub doświadczyć więcej. Tu padło pytanie: „Czy obrazy świętych malują ludzie święci?” Zwykle są to ludzie, którym daleko do świętości, ale tęsknią za nią, boli ich własna ułomność, grzeszność. Tu mówca przywołał dwa opisy jasnogórskiego obrazu Matki Bożej, podkreślając działanie Boga poprzez dzieło człowieka i związek Matki z Dzieckiem - macierzyństwo jako jedyne i niepowtarzalne w stosunku do każdego. W tym świetle testament Chrystusa na Golgocie: „Oto Syn Twój” , „Oto Matka Twoja” jest osobistym darem dla każdego człowieka. Jezus poleca troskę o ucznia, jak o syna, żeby towarzyszyła mu, wspierała, by mógł stać się jak Jezus. To Ona będzie troszczyła się o każdego, kto chce iść za Jezusem. Odpowiedzią na miłość Matki jest zawierzenie się Jej. Taka powinna być nasza pobożność. Każdemu z nas Maryja oddaje swoje macierzyństwo (…) „Cieszcie się, że takie bogactwo jest waszym udziałem. Tęsknijcie za powrotem Maryi w Jej wizerunku” – podsumował Bp Fortuniak.

Zakończenie Eucharystii to moment wzajemnych podziękowań, a przedstawiciele parafii: Urszula Szpak, Elżbieta Płóciennik i Karolina Szwarczyńska złożyły wyrazy wdzięczności J.E. Bp. Zdzisławowi za niezwykły wizytacyjny czas, bogaty w modlitewne, duchowe przeżycia, pogratulowały czterdziestolecia biskupstwa, złożyły urodzinowe życzenia i wręczyły bukiet pąsowych róż, po czym Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Kulminacyjnym punktem poniedziałkowych uroczystości było pożegnanie obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, które zgromadziło wielu parafian i pielgrzymów. Podniosły charakter wydarzeń tworzył też śpiew wiernych:

Zanim Cię pożegnamy,
O Matko słynąca z łask
Swe życie ci polecamy
Od złego zachowaj nas

Żegnamy Ciebie, Maryjo,
Do domu wracać czas
Bądź dla nas drogowskazem
O Matko, prowadź nas…

Panowie: Tadeusz Kubiak i Józef Winny w procesyjnym orszaku (krzyż, ministranci, Bractwo Ministranckie, ikona, parafianie) przenieśli obraz do samochodu – kaplicy, który na ten czas udostępnił p. Karol Płóciennik z Raszew. Przy wtórze pieśni maryjnych Ks. Biskup i Kapłani pożegnali obraz, po czym samochód wyruszył w drogę do Torunia, wyjeżdżając przez bramę z wymownym napisem: „Matko Boża, pobłogosław nam”.

Niezwykły czas, niezwykłe uczucia, tak jakby żegnało się kogoś bliskiego, kto wyrusza w podróż, a jednocześnie jest wciąż bardzo blisko w sercu każdego… Z utęsknieniem będziemy czekać na powrót Maryi, Smolickiej Pani. …

Historyczne wydarzenia uświetniły Panie organistki: Katarzyna Chmielarczyk, Dorota Niestrawska, Wojciech Grześkowiak (trębacz), chór parafialny i schola dziecięco – młodzieżowa. Służbę liturgiczną pełnili ministranci i Bractwo Ministranckie.

 

arrow_upward