Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Druga niedziela nowego roku, przypadająca 5 stycznia 2020 r.  pozwala nam jeszcze raz wysłuchać uroczystej Ewangelii wg św. Jana z dnia Narodzenia Pańskiego. w którym przez Słowo Wcielone Bóg odkrywa prawdę o sobie.

Msze św. tego dnia celebrował ks. kan. dr Błażej Dojas. Oprawę liturgii słowa zapewniła służba liturgiczna ołtarza: Bartosz Nabzdyk i Jakub Kaźmierczak.

W homilii wygłoszonej podczas sumy Kapłan nawiązał do Ewangelii, podkreślając filozoficzny charakter słów św. Jana.  Autor mówi, że Jezus Chrystus jako Słowo, tj. druga osoba Trójcy św. istniał od wieków u Boga. Razem z Ojcem działał i stwarzał świat. Św. Jan mówi, że wszystko przez Nie (tj. przez Słowo) się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało (w.3). A zatem Słowo brało czynny udział w stwarzaniu świata, ono przyniosło temu światu dwie wielkie wartości: światło i życie. Jeśli zatem świat dziś żyje, rozwija się i promieniuje życiem, to zawdzięcza to wszystko Jezusowi Chrystusowi. Jest jasne, że nie ma życia bez Chrystusa, ani nawet poza Chrystusem. Jam się na to narodziłem, powie Jezus u św. Jana, abyście życie mieli i mieli je w obfitości (J 10,10). Do życia jest jeszcze potrzebne światło. Jezus chciał być dla nas także światłem. Nie tylko dlatego, aby nas ogrzewać i oświecać, ale również i po to, aby nas wprowadzić i jedno­czyć z odwieczną światłością, jaką jest Bóg. Warto się na Niego otworzyć, na jego przyjście, by to owocowało przez nasze bycie razem z Jezusem, Jego Matką i Józefem – zakończył ks. dr Błażej Dojas.

W ten piękny bożonarodzeniowy czas poprzez śpiew i muzykę prowadzili nas do Betlejem: organistka, p. Katarzyna Chmielarczyk, schola dziecięca i Orkiestra „Mayera” z kościoła farnego p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu. Instrumentaliści nie tylko zapewnili oprawę muzyczną liturgii, ale po Mszy św. dali krótki koncert, grając tradycyjne polskiego kolędy. Ich wykonanie, zgromadzeni w sanktuarium wierni, nagrodzili gromkimi brawami. Nie mogło więc zabraknąć bisów – „Białe Boże Narodzenie”.

Harmonia dźwięków instrumentów dętych wypełniła mury sanktuarium, pomogła w głębszym przeżywaniu liturgii.

 

arrow_upward