Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów

Narodowy Dzień Pamięci...
W czwartek 24 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, przypadający w 78 rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej, z Podkarpacia, rozstrzelanej przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. Święto jest wyrazem pamięci, czci dla wszystkich Polaków, którzy mimo ogromnego niebezpieczeństwa, okazując miłosierdzie i współczucie, pomagali ludności żydowskiej systematycznie mordowanej przez niemieckich oprawców. W obliczu wojny na Ukrainie, konieczności pomocy uchodźcom, dzień ten nabierał szczególnej wymowy. Modląc się o pokój i spokój dla narodu ukraińskiego, ks. kan. dr Błażej Dojas podkreślał, by w każdym napotkanym człowieku widzieć brata…Wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 przewodniczył ks. senior Jerzy Krajka, a asystę stanowili: ks. kan. Wiesław Cieplik (obaj z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.) i ks. kan. dr Błażej Dojas, kustosz smolickiego sanktuarium.

Na zakończenie Eucharystii ks. Senior wyraził swoją radość z ponownej wizyty u Matki Bożej w Smolicach (to On w październiku 2021 r. dokonał uroczystego wniesienia relikwii - piuski Jana Pawła II). Dziś przywiózł do Smolic wyjątkowy dar - opracowany przez siebie folder, kultywujący cześć Smolickiej Pani i świętych, których relikwie przechowywane są w naszym sanktuarium. To niezwykły dar serca dostojnego Kapłana – Seniora.

 

arrow_upward