„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię …”

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię …”

Śpiewaliśmy w refrenie podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przypadającej w tym roku w niedzielę 31 maja i kończącej w liturgii okres wielkanocny. W wyjątkowej sytuacji pandemii, przychodzimy do świątyni spragnieni darów Ducha Świętego i łaski Bożej, mówił we wstępie do Mszy świętej celebrans, ks. dr Błażej Dojas. Tradycyjnie już w „Zielone Światki” dzieci miały przystąpić do I Komunii św. Epidemia spowodowała odroczenie uroczystości.  Jednak dzień ten był dla każdego okazją do duchowego wspominania sakramentu bierzmowania, do dziękowania za szafarzy, którzy mam go udzielili, za imię, które otrzymaliśmy, za to, że możemy iść i głosić Jezusa w świecie, dawać świadectwo wiary, świadectwo darów Ducha Świętego…, by z całą mocą móc ponownie wyśpiewać:

„Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,

O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w Twojej mocy i sile,

Radością napełnij mnie…”

 

W trakcie Eucharystii ks. Kustosz odczytał też nowy Dekret Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego z dn.  28 maja 2020 r. dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii, tym samym ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej, obowiązuje do 31 maja br.  z zachowaniem dotychczas nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, jak również zasad dotyczących udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Czas Komunii wielkanocnej został przedłużony do 14 września 2020 r. W Dekrecie omówiono m.in.  organizację Pierwszej Komunii Św. Bierzmowania, uroczystości Bożego Ciała … Arcybiskup prosił o  wytrwałą modlitwę różańcową w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Zachęcał też wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu, dokumentowania doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii.

Duch Święty  to tchnienie naszego życia. To On uczy nas prawdziwej pobożności, jest źródłem radości, strażnikiem naszych sumień, dawcą mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności i wreszcie -  dawcą wiary, nadziei i miłości… Przyjdź więc Duchu Święty i odnów oblicze ziemi…

arrow_upward