Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

 

Po raz pierwszy na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Prezes Fundacji Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych  ks. dr Błażej Dojas przyznał stypendia dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Smolicach. Na podstawie złożonych wniosków i  po  wnikliwej  analizie załączonych dokumentów Komisja Fundacji pracująca w składzie:

prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

mgr Marlena Kamińska

mgr Dorota Jankowiak – Sroka

  1. dr Błażej Dojas

przyznała stypendia pięciorgu uczniom.   Stypendystami Fundacji w roku szkolnym 2020/2021 zostali:

 

  1. Aleksander Czebatura - uczeń kasy VIII,
  2. Antoni Czebatura - uczeń klasy VII,
  3. Oliwia Gierlik - uczennica klasy VII,
  4. Róża Szyrner - uczennica klasy VI,
  5. Marta Kowalczyk - uczennica klasy IV.

 

Wszyscy wyżej wymienieni Uczniowie spełnili  warunki jakie określono w regulaminie.  Każdy z Uczniów legitymuje się najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym, wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem, wykazał się pracą na rzecz Sanktuarium i szkoły, dodatkową aktywnością i udziałem w licznych konkursach, olimpiadach. Tegoroczni stypendyści mogą stanowić wzór
dla innych,  godnie reprezentują zarówno parafię, jak i szkołę. Ufamy, że stypendium nie tylko będzie stanowiło nagrodę za osiągnięcia, ale będzie motywowało do dalszej pracy nad własnym rozwojem intelektualnym i duchowym, do pracy dla dobra innych.

   Ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 3 lipca 2021 r. podczas wieczornej Mszy św. i na stronie Fundacji, a uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się  4 lipca 2021 podczas niedzielnej sumy o godz. 10.30. Nagrody wręczyli: p. mgr Marlena Kamińska, dyrektor smolickiej szkoły i ks. dr Błażej Dojas. Każde z przyznanych stypendiów opiewało na kwotę 1000 zł.  W tym wyjątkowym momencie  laureatom  towarzyszyli ich rodzice. Nie zabrakło więc gratulacji i słów uznania, a zgromadzeni w sanktuarium wierni – parafialna rodzina, nagrodzili wszystkich brawami. Róża Szyrner w  imieniu stypendystów podziękowała ks. dr. Błażejowi za wyróżnienie i zapewniała o dalszej wytężonej pracy.

   Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życząc by stypendia pozwoliły rozwijać pasje, marzenia, przyczyniały się do dalszego ich rozwoju…  

 

arrow_upward