Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?

            Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Pokłon mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, jest wyrazem czci oddanej Bogu.

            Tak jak Mędrcy i my podążamy do naszego Betlejem, by pokłonić się Panu. W tym świątecznym dniu, podczas południowej Mszy św. , sprawowanej przez ks. kan. dr. Błażeja Dojasa,
w głębszym przeżyciu spotkania z Dzieciątkiem, pomagali nam goście, którzy uświetnili jej celebrację. Oprawę liturgii słowa zapewnili nasi lektorzy: Aleksander Czebatura i Bartosz Nabzdyk;  Muzyką i śpiewem Mszę św. ubogacili: p. Maria Kurczyk (sopran) i p. Łukasz Ślebioda (organy) ze Środy Wlkp.

            Podczas Eucharystii Kapłan odczytał orędzie papieskie na dzień modlitwy i pomocy misjom.

Świąteczną celebrację zakończyła okolicznościowa modlitwa i poświęcenie kredy i kadzidła, którego woń wypełniała nie tylko wnętrze kościoła, ale i nasze domostwa. Ks. Kustosz udzielił też uroczystego błogosławieństwa.

            Tradycją naszej parafii jest, że w okresie Bożego Narodzenia po każdej sumie dzieci kolędują
u żłóbka. Tym razem towarzyszyła temu krótka katecheza. Ks. Proboszcz i dzieci przypomnieli imiona mędrców i ich dary: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirra – zapowiedź śmierci Zbawiciela. Kapłan zwrócił uwagę na tradycję znakowania drzwi domostw
i palenia kadzidła. „Dym kadzidła niesie naszą modlitwę do nieba …” .

            W kolędowanie przy żłóbku włączyli się goście, śpiewając tradycyjne i te mniej znane kolędy, pastorałki, w tym francuskojęzyczną. Piękny, dźwięczny głos, harmonijna muzyka, treść pieśni przykuwały uwagę. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.  Artystyczne wykonanie utworów to nie tylko bogactwo przeżyć duchowych, ale kultywowanie tradycji i wiara, że w drodze za Bożym światłem będzie towarzyszyło nam błogosławieństwo i nadzieja, jaka towarzyszyła tym, którzy szukali narodzonego Dzieciątka w Betlejem.

arrow_upward