Ekspiacja i olej św. Peregryna

 

 

peregryn kopia4Ekspiacja i olej św. Peregryna

         Cotygodniowa nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odprawiana 8 maja 2019 r. w uroczystość  św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji poznańskiej,  miała charakter ekspiacji, modlitwy przebłagalnej, wynagradzającej Bogu i Matce Najświętszej za profanację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
         W Płocku i kilku innych miejscach w kraju zbezczeszczono wizerunek Jasnogórskiej Madonny, podnosząc rękę na nasze wartości religijne, duchowe i kulturowe. Wydarzenie to wielu napełniło bólem i niepokojem. Tu w sanktuarium, u stóp Smolickiej Pani, wiernej kopii jasnogórskiej ikony, w przededniu rozpoczynającej się w naszej archidiecezji peregrynacji, głos modlitwy o przemianę serc i nawrócenie dla niewierzących, dla zagubionych i wrogów Kościoła Świętego zabrzmiał wyjątkowo donośnie. Zawierzając Matce Bożej chorych i cierpiących, ks. dr Błażej Dojas prosił, by ofiarowali swoje cierpienie w tej intencji .

         Po nowennie rozpoczęła się wyjątkowa Eucharystia, Msza św. koncelebrowana, sprawowana pod przewodnictwem ks. dziekana, kan.  dr.  Błażeja Dojasa, z udziałem ks. kan. Jerzego Szczepaniaka.

         Ewangelia o dobrym pasterzu, który oddaje życie za owce, uświadamiała, że Bóg Ojciec każdego dnia posyła  Jezusa, aby się nami opiekował i umierał za nas.

         W homilii ks. Błażej Dojas, nawiązując do Ewangelii, mówił  o sakramentaliach, jakim są także egzorcyzmowane oleje św. Najpierw odwołał się do historii, bo przecież olej był już w starożytności powszechnie stosowanym środkiem leczniczym i pielęgnacyjnym. Mówca przywołał postaci Samsona i Noego, a i sam Jezus doradzał stosowanie oleju. W Ewangelii św. Marka czytamy, że Apostołowie wysłani z misją, wzywali do nawrócenia, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...

         Kapłan wyjaśnił, czym są sakramentalia i jaka jest różnica między sakramentami, a sakramentaliami, mówił o olejach święconych przez biskupów w Wielki Czwartek. Zwrócił uwagę, by nie traktować sakramentaliów jako magii, zabobonu, ale uznać je jako zaproszenie Pana Boga w naszą codzienność, bo to modlitwa i wiara w Boga, a nie w moc danego przedmiotu stanowi istotę sakramentaliów. Istotnym skutkiem zastosowania oleju egzorcyzmowanego jest oddzielenie czy zahamowanie wpływu różnych nieszczęść na nasze ciało...

         Homilia stała się punktem wyjścia do poświęcenia oleju ku czci św. Peregryna. Najpierw ks. dr Błażej Dojas dokonał egzorcyzmowania oleju, potem błogosławił go i poświęcił. Towarzyszyła temu stosowna modlitwa.

         Na zakończenie uroczystej Eucharystii licznie zgromadzeni w sanktuarium wierni - parafianie, goście, pielgrzymi zostali namaszczeni święconym olejem, zwanym często olejem radości. Kapłani na ich czołach kreślili olejem znak krzyża św. , wypowiadając słowa stosownej modlitwy.

         Wierni mieli także możliwość uczczenia relikwii św. Peregryna, patrona ludzi chorych na nowotwory.

         Niecodzienna, podniosła uroczystość.  Namaszczenie i nakładanie rąk na głowę są gestem biblijnym, które w liturgii należą do najstarszych obrzędów, a korzystanie z oleju św. Peregryna to zewnętrzny znak naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo świętego i moc Boga.

 

arrow_upward