Niedziela Trójcy Przenajświętszej

„ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Te słowa i znak krzyża rozpoczynają świętą liturgię i  towarzyszą nam bardzo często w życiu codziennym. Stanowią jednocześnie istotę największej tajemnicy Kościoła katolickiego, celebrowanej w niedzielę 7 czerwca 2020 r. – uroczystości Trójcy Przenajświętszej.  Msze św.  tego dnia sprawował ks. kan. dr Błażej Dojas. Służbę liturgiczną ołtarza stanowiło liczne grono ministrantów, lektorów, którzy, tak, jak i zgromadzeni w świątyni wierni uczestniczyli
w niej  z zachowaniem nakazanych obostrzeń epidemiologicznych. Eucharystia transmitowana była na żywo w łączności z parafianami i wiernymi z kraju i zagranicy, którzy razem z nami modlą się u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych… , by razem z Nią dotykać się Trójcy Świętej i iść w naszą codzienność, zabierając ze sobą Słowo Boże i Jezusa – Hostię.

W wygłoszonej homilii Kapłan mówił o tajemnicach wiary chrześcijańskiej, prawdach, które trudno zgłębić i pojąć ludzkim rozumem. Chylimy dziś czoła, uwielbiając  Boga i dziękując, że dzięki nim prowadzi nas do siebie.  Pan Jezus starał się przybliżyć nam tajemnicę Trójcy Świętej poprzez swoją działalność, np. podczas  chrztu w Jordanie, kiedy zstępuje Duch Święty; w innym miejscu mówił: „Ja i Ojciec to jedno jesteśmy”; a kiedy żegnał się  z apostołami mówił: „Idźcie i nauczajcie (…), udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; wreszcie odchodząc z ziemi obiecuje apostołom Ducha Świętego. Mówi, że nie zostawi ich sierotami, a potem: „Poślę wam Ducha Świętego…” i tak się stało. Tak Jezus przygotował uczniów, a przez nich i nas samych do przyjęcia tej największej tajemnicy. W nią wpisana jest historia Bożej miłości… Wszystko rodzi się z miłości i jest jej objawieniem. „W tajemnicę Trójcy Świętej trzeba nam uwierzyć i tę tajemnicę ukochać i naśladować jej miłość w naszym codziennym życiu…” – mówił ks. Kustosz, podkreślając  znaczenie chrześcijańskiej inicjacji, tj. naszego chrztu św. … „Uwielbiajmy Trójcę Świętą, dziękując
za opatrznościowe czuwanie nad nami i światem całym. Dziękujmy i uwielbiajmy słowami, które wyśpiewaliśmy w wersecie aklamacji
– mówił w zakończeniu homilii ks. dr Błażej Dojas. Tu wszyscy uczestnicy celebracji wypowiedzieli głośno: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”.

Piękna, bogata w treść liturgia dzisiejszej niedzieli skłaniała do refleksji, mówiła o udziale Ojca, Syna i Ducha Świętego w Bożym dziele naszego zbawienia, zapoczątkowanym sakramentem chrztu świętego, przyjętego przecież w imię Trójcy Przenajświętszej. Stąd z dziękczynieniem mogliśmy wyśpiewać:

„Najświętszej Trójcy wieczną cześć

pragniemy z serc gorących nieść:

strzec wiary ślubujemy,

w niej żyć, umierać chcemy…”.

 

            Uroczystości uświetnili śpiewem i muzyką: Panie organistki Katarzyna Chmielarczyk i Dorota Niestrawska oraz trębacz - Wojciech Grześkowiak.

arrow_upward