Tyś wielką chlubą naszego narodu …

Tyś wielką chlubą naszego narodu …

te słowa wyśpiewaliśmy w refrenie psalmu responsoryjnego w czwartek 26 sierpniaw uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Święto to jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem.  Dla naszej parafii dzień ten miał szczególny wymiar, bo obchodziliśmy drugą rocznicę peregrynacji Jasnogórskiej Ikony, czas niezwykłych przeżyć duchowych, doświadczanych indywidulanie, we wspólnocie, z Kościołem  zaledwie w ciągu jednej doby… Stąd o godz. 8:00 i 19:00 zostały odprawione uroczyste Msze św. koncelebrowane, którym przewodniczył ks. kan. dr Błażej Dojas w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka.

Na wstępie ks. Celebrans zwrócił uwagę, że jasnogórskie sanktuarium nie ma sobie równych, bo tu znajduje się jeden z najstarszych wizerunków (XIV w.) Matki Bożej. Tu od wieków przybywają pielgrzymi, by wypraszać cuda i łaski, dziękować… Tu przybywali także książęta, królowie i papieże… Sławę Jasnej Góry umocniła jej cudowna obrona podczas potopu szwedzkiego w 1655r. Dzisiejszą uroczystość przeżywany za sprawą bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego, starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski - Maryi. To także tu w 1956 r. zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu, wg tekstu napisanego przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zawierającego konkretne zobowiązania, które są ciągle aktualne…

W wygłoszonych homiliach Kapłani zwrócili uwagę, że dziś nasze myśli kierujemy na Jasną Górę, bo tam zawsze byliśmy wolni przy sercu Matki. Podkreślali  znaczenie Matki Bożej w życiu każdego chrześcijanina. Jak mówił ks. kan. Jerzy „Matka to najważniejsza osoba, to ta, która otacza opieką, wspiera, pomaga, wstawia się za nami, tak jak to robiła w Kanie Galilejskiej: „ Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…”. To samo mówi do nas dziś, wskazując na swojego Syna - Zbawiciela. Współczesnemu światu potrzeba Matki. „Może  wtedy ten nieludzki świat będzie lepszy a jego prawem będzie miłość, a nie strach…” - mówił Kapłan. Wołajmy do Maryi, by była nam Matką w naszej Ojczyźnie i świecie. Kapłani dziękowali Panu Jezusowi za Matkę, za Jej miłość i opiekę…

Na zakończenie każdej Mszy św. ks. kan. Jerzy Szczepaniak dokonał odnowienia Ślubów Jasnogórskich: „ Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy”. Zgromadzeni w świątyni wierni po każdym zobowiązaniu odpowiadali: „Królowo Polski, przyrzekamy!”.

Wyjątkowego charakteru uroczystości nadała p. Katarzyna Chmielarczyk, organistka. Trafnie dobrane pieśni pomagały w głębszym przeżywaniu tego wyjątkowego dnia, by zgromadzeni zarówno w świątyni, jak i łączący się duchowo za pomocą środków  społecznościowych, mogli z całą mocą powiedzieć, wyśpiewać:

„…. Królowo Polski przed Twym tronem

Odnowić śluby nasze chcemy. 

By jak przed laty znów powiedzieć,

 Że przyrzekamy, ślubujemy:

 Wolności wiary i Kościoła

 za wszelką cenę strzec będziemy.

Królowo Polski – przyrzekamy! 

Królowo Polski – ślubujemy!...”

Służbę liturgiczną ołtarza pełnili ministranci i lektorzy: p. Jan Kubalski ( Bractwo Ministranckie) oraz Aleksander i Antoni Czebaturowie. 

 

 

 

 

 

 

 

arrow_upward