Wielki Post 2021

Wielki Post 2021  

W każdy piątek Wielkiego Postu, począwszy od 19 lutego, o godz. 15:00 odmawiano Koronkę do Bożego Miłosierdzia, podyktowaną s. Faustynie przez Pana Jezusa. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją...”.  Wielkość łask  związanych z tą modlitwą wyrażają Jego słowa: „Przez odmawianie tej Koronki zbliżasz ludzkość do Mnie”.  Stąd przy ołtarzu z obrazem Jezusa Miłosiernego zawierzano siebie, ludzi chorych i cierpiących, tych wszystkich, którzy w godzinie szczególnej łaski, godzinie śmierci Jezusa proszą o Boże Miłosierdzie. Celebrujący nabożeństwo ks. dr Błażej Dojas, dla głębszego, bogatszego przeżycia modlitwy, przypominał też fragmenty dzienniczka św. Faustyny, bo Pan Jezus mówił do niej: „Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości”, a śpiew okolicznościowych pieśni prowadziły Panie organistki: Dorota Niestrawska i Katarzyna Chmielarczyk.

Przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30 odprawiano Drogę Krzyżową ze szczególnym udziałem dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania. Najmłodsi przynosili własnoręcznie zrobione krzyże, do których w sposób symboliczny przybijały swój grzech, z którego chcą zrezygnować. Tradycyjnie w Wielki Piątek krzyże złożyły u stóp Grobu Pańskiego. Rozważając treść poszczególnych stacji, trwając przy Matce Bożej Uzdrowienia Chorych, Matce Bolesnej, szliśmy z Miłością i ku Miłości, bo każda Droga Krzyżowa prowadząca na spotkanie to droga miłości. Nie ma nawrócenia bez Bożej Miłości… Ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego tylko ministranci, niosący krzyż, szli od stacji do stacji, pozostali wierni pozostawali na swoich miejscach, a dzieci, stojące u stóp ołtarza, przy słowach: „Któryś za nas cierpiał rany…”, unosiły krzyże wysoko w górę..

            W każdą niedzielę o godz. 14.00 rozpoczynało się wielkopostne nabożeństwo Gorzkich Żali, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym. Śpiewane rozważanie Męki Pańskiej pozwalało duchowo zjednoczyć się z cierpiącym Jezusem, a jednocześnie stawało się modlitwą i prośbą o nawrócenie osobiste i całego świata do Miłości. Każdorazowo „Rozmowa duszy z Matką Bolesną” śpiewana była z podziałem na „role” ( głosy kobiece i męskie ).

            Kazania pasyjne głosił ks. Piotr Przydrożny, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Kołaczkowicach. Ich treść nawiązywała do tematyki roku duszpasterskiego „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”  i mówiła, czym jest Msza św. , i co zrobić, by ją przeżywać świadomie, doskonale, pobożnie. „Tu ( wskazując na ołtarz )  dzieją się najświętsze tajemnice i to w taki sposób, że możemy to zobaczyć, nie oczami ciała, ale duszy… wtedy zobaczymy Boga … , świadomie przeżywać będziemy wszystkie części Mszy św.” – mówił kapłan. Każda niedziela była okazją do poznania, przypomnienia struktury Mszy św. i jej poszczególnych elementów: obrzędów wstępnych, liturgii słowa, liturgii eucharystycznej obrzędów Komunii św. , zakończenia, a także znaczenia postawy, gestów i śpiewu wiernych…

            W ciągu czterdziestu dni Wielkiego Postu wielu parafian podjęło się postu o chlebie i wodzie w konkretniej intencji, wyznaczonej na dany dzień. Te, wypisane na kartkach, złożone do szklanego kielicha stojącego przy chrzcielnicy, staną się darem złożonym u stóp Grobu  Pańskiego. Codziennie podczas Eucharystii modlono się za te osoby, aby to przeżycie umocniło ich wiarę i pobożność, i jeszcze mocniej zbliżyło do Miłości Ukrzyżowanej oraz przyniosło obfite łaski Boże w duchowym przygotowaniu do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.   

arrow_upward