O, daj mi daj, Jezusa daj!

O, daj mi daj, Jezusa daj!

Msza św. pierwszokomunijna, podczas której dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, zgodnie
z wyznawaną wiarą – prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba, stanowi szczególne wydarzenie, nie tylko w życiu samego dziecka, ale także w życiu rodziny i całej parafii.

Ze względu na stan pandemii i konieczność zachowania reżimu  sanitarnego, uroczystości podzielone były na trzy etapy. Pierwsza grupa – siedmioro dzieci przystąpiło do stołu Pańskiego w dniu Zesłania Ducha świętego, dziesięcioro – w sobotę 29 maja (w liturgiczne wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, współpatronki  Archidiecezji Poznańskiej) i sześcioro – w niedzielę 30 maja (w uroczystość Trójcy Przenajświętszej).

Dzień pierwszej komunii poprzedziła sobotnia spowiedź św. a  w dniu uroczystości, przed wyjściem
do kościoła rodzice błogosławili swoje na dzieci. Nie było bowiem tradycyjnego spotkania na dziedzińcu kościelnym u stóp figury Matki Bożej, wspólnej modlitwy, błogosławieństwa i procesyjnego wejścia do świątyni.  Pół godziny przede Mszą św. rozpoczynało się modlitewne czuwanie. Rozważania prowadzone przez ks. proboszcza dr. Błażeja Dojasa, ubogacone śpiewem okolicznościowych pieśni miało na celu wewnętrzne wyciszenie, bezpośrednie przygotowanie do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Mszy św. koncelebrowanej, sprawowanej w intencji dzieci i ich rodziców,  przewodniczył ks. dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium, a asystował mu ks. kan. Jerzy Szczepaniak. Po odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, pieśnią wyśpiewano zaproszenie: „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…” , po czym przedstawiciele rodziców ( p. Wojciech Niedbała – 23 maja, p. Magdalena Jarczyńska – 29 maja i p. Paulina Kwiecińska – 30 maja ) poprosili o udzielenie dzieciom sakramentu, podanie im w małej okruszynie chleba Jezusa Eucharystycznego, by po raz pierwszy mogły w pełni uczestniczyć w bezkrwawej ofierze Wieczerzy Pańskiej. 

Ewangelię odczytał i homilię wygłosił ks. dr Błażej. W pierwszej części wypowiedzi nawiązał
do doświadczeń misjonarza pracującego w Afryce i wyjaśnieniu symboliki Trójcy Świętej. Zrozumienie pojęcia Ducha Świętego, przedstawianego w postaci gołębicy, jest bardzo trudne, a  On towarzyszy w trzech najważniejszych aktach stworzenia – tj. stworzeniu świata, narodzinach Chrystusa i w wieczerniku,  momencie zesłania... Duch Święty odgrywa więc wielką rolę w narodzinach Kościoła. I ten sam Duch Św. uczestniczył
w naszym narodzeniu się dla Boga w czasie chrztu świętego.  Teraz przedstawiciel rodziców prosił, by Kapłan podał im okruszynę Chleba, by mogli przez życie iść szczęśliwie. Tu mówca dał świadectwo człowieka, który pytał o istotę Eucharystii, byśmy mogli zrozumieć, że w każdej Mszy św. uczestniczymy w niepojętym cudzie: „Bierzcie i jedzcie…” To jest zaproszenie skierowane dziś do dzieci, by podejść do ołtarza i przyjąć Chleb. Chleb dający życie, które nigdy się nie kończy. Praktykujcie przyjmowanie komunii św. Wierzę Tobie Jezu i przyjmuję Ciebie, bo chcę żyć w niebie. Wierzę, że jesteś żywy i prawdziwy…

W sobotnie przedpołudnie ks. Proboszcz zwrócił m.in. uwagę na postać św. Urszuli Ledóchowskiej, która może stanowić wzór, bowiem bezgranicznie ukochała Jezusa – Hostię, wierzyła Mu i wierzyła w Niego. Mówiła: „Czy mogę uprzytomnić sobie życie moje bez Boskiego Przyjaciela w małej, białej Hostii – Przyjaciela, który co dzień przychodzi do mego serca, by razem ze mną nosić ciężar dnia, leczyć rany mej duszy, być mym Przewodnikiem w drodze do nieba?” Kapłan życzył dzieciom, by kochały Jezusa gorąco, z całego serca, by były mu wierne.

Trzecie komunijne spotkanie miało miejsce w niedzielę, na dodatkowej Mszy św. o godz. 12:00,
w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W homilii mówiono więc o istocie Trójcy Świętej. Kapłan mówił, by Bogu Ojcu dziękować za akt stworzenia, Jezusowi – za Jego miłość do człowieka i nasze zbawienie, a Duchowi Świętemu za to, że ożywia, siłę życiową Kościoła i każdego chrześcijanina z osobna…

Ważnym punktem uroczystości jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po kazaniu ojcowie od ognia  paschalnego odpalili  świece i podali je dzieciom, by te mogły odpowiedzieć z całą mocą: „wierzę, wyrzekam się…”. chrzcielne.

Po modlitwie  powszechnej nawą główną kościoła ruszyła procesja ofiarna z darami. Na ręce Kapłana dzieci złożyły: zapaloną świecę – znak Chrystusa Zmartwychwstałego, prosząc Pana Jezusa,
by  pomógł  im być Jego światłem dla świata; bukiet kwiatów był symbolem wdzięczności za dar Eucharystii, podczas której Jezus przemienia dziecięce serca, wypełniając je swoją miłością. Wyrazem troski o piękno sprawowania świętej liturgii był dar ofiarowany przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych – tron pod monstrancję. Na koniec dzieci niosły: wodę, wino i chleb, wierząc, że  w tych błogosławionych darach Ołtarza zamieszka żywy i prawdziwy Bóg, a ta wielka tajemnica  wiary stanie się dla nich pokarmem i mocą w drodze na spotkanie z Ojcem.

Moment przyjęcia pierwszej Komunii św. to wyjątkowa i podniosła chwila. W pełnej ciszy panującej w świątyni, z zachowaniem wymaganego dystansu, dzieci pojedynczo klękały na specjalnie przygotowanym klęczniku, stojącym u stóp prezbiterium, a proboszcz, ks. Błażej podawał im do ust Hostię, okruszynę białego Chleba.  Po nich komunię św. przyjęli rodzice i pozostali goście…

Celebrację kończyły podziękowania, w imieniu dzieci wypowiedzieli je  Agata Antoniewicz - 23 maja, Anna Woźniak – 29 maja i Izabela Grobelna – 30 maja. Dziękowano: Kapłanom - za przygotowanie i udzielenie sakramentu Eucharystii; Rodzicom, Chrzestnym, Dziadkom, Nauczycielom, Katechetom : „Panie Jezu, błogosław wszystkim, którzy pomogli nam przygotować się do tego dnia, którzy Cię kochają…” Wyrazem wdzięczności były bukiety białych róż złożone na ołtarzu głównym,  przy tabernakulum…

Po południu, o godz. 15:00 odprawiono  nabożeństwo majowe, by na ręce Maryi, Smolickiej Pani złożyć podziękowania za … dar Jezusa i  rodziców chrzestnych, a którzy przed laty przyjęli tę godność pomocy rodzicom biologiczny w katolickim wychowaniu dzieci. Ks. dr Błażej życzył chrzestnym, by ta gotowość pomocy towarzyszyła im przez całe życie, by byli wzorem dla swoich chrześniaków. Na zakończenie nabożeństwa dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki, tematycznie związane z naszym sanktuarium i Rokiem św. Józefa.

Pierwsza Komunia św. to wyjątkowa uroczystość zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców oraz parafii, staje się przecież okazją do odnowienia ich osobistej przyjaźni z Chrystusem eucharystycznym. Towarzyszy jej więc szczególna oprawa, dekoracja kościoła, w której dominuje biały kolor – symbol czystości, piękne bukiety kwiatów, miejsca imiennie wyznaczone dla każdego dziecka, ozdobione białymi kokardkami i wianuszkami
z mirtu.

Celebrację uświetniła śpiewem p. Katarzyna Chmielarczyk, a służbę liturgiczną ołtarza stanowili: Aleksander i Antoni Czebatura (I i II czytanie), Oliwia Gierlik (komentarz do darów).

Już  po raz drugi  przeżywaliśmy tę ważną uroczystość w cieniu pandemii, przestrzegając obostrzeń sanitarnych, stąd maseczki na twarzach uczestników, zachowanie dystansu społecznego, wyznaczone miejsca w ławce i oznaczone: „Tu siadamy”, oraz transmisja na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube.

Ufamy, że dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci i sercach dzieci, a pierwsze pełne uczestnictwo
we Mszy świętej zaowocuje prawdziwą przyjaźnią z Jezusem – Hostią.  

arrow_upward