Matki Różańcowe i zarząd Ministrantów

„Odmawiajcie codziennie Różaniec…” To apel Matki Bożej Fatimskiej, przypominany wielokrotnie przez św. Jana Pawła II. 5 lutego, w liturgiczne wspomnienie św. Agaty, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:00, ks. kan. dr Błażej Dojas celebrował uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich modlących się na różańcu, członków Żywego Różańca – Matek i Ojców oraz dzieci z Podwórkowego Kółka Różańcowego.

Z dniem 1 lipca 2012 r. w naszej parafii został reaktywowany Żywy Różaniec – skupiający róże niewiast. Już wiele lat wcześniej istniały róże niewiast, a wieloletnią nadzelatorką była śp. Stanisława Winna, a później - śp. Maria Kubiak. Obecnie nadzelatorką jest Urszula Szpak, a pracę każdej z róż koordynuje zelatorka.

W związku ze śmiercią wielu Pań – członkiń parafialnej wspólnoty różańcowej, zaistniała potrzeba reorganizacji i uzupełnienia stanu liczebnego poszczególnych róż. Comiesięczne spotkania formacyjne są nie tylko okazją do wspólnotowej modlitwy w aktualnych intencjach Kościoła, za Ojczyznę, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji misji oraz za naszą parafię, zwłaszcza za chorych i samotnych.Podawane są też komunikaty dotyczące życia parafii. Codziennie przed każdą Mszą św. wspólnota prowadzi modlitwę różańcową.

Obecnie w parafii działa ok. 10 róż, skupiających niewiasty i jedna róża dzieci, której przewodniczy Aleksandra Szwarczyńska. Ufamy, że powstanie też róża mężczyzn modlących się na różańcu. Ostateczne ukształtowanie się poszczególnych róż nastąpi we wrześniu br.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz, zgodnie ze starą tradycją, odmówił okolicznościową modlitwę poświęcił chleb ku czci św. Agaty, dziewicy i męczennicy, wspomożycielki w czasie pożarów. Uczestnicy Mszy św. zabierali chleb do domów. Imię Agata znaczy dobra, niech więc jej wstawiennictwo sprawi, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności….

Także w sobotę 5 lutego ukonstytuował się nowy zarząd ministrantów. Tworzą go:

  • Aleksander Czebatura – prezes
  • Bartosz Nabzdyk – zastępca prezesa
  • Jakub Jarus – skarbnik
  • Marcin Nowak – opiekun kandydatów
  • Dominik Betcher – animator

 

arrow_upward