Nowy Biskup

Z nowym Biskupem w Nowy Rok 2022
Ojciec Święty Franciszek 15 listopada 2021 r. mianował ks. kan. dr. Jana Glapiaka, przewodniczącego referatu prawnego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej miała miejsce w katedrze poznańskiej w IV Niedzielę Adwentu – 19 grudnia 2021 r. o godz. 15:00, a rozpoczęła ją koronka do Miłosierdzia Bożego – modlitwa za nowego biskupa.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 15:20 i zgromadziła wielu biskupów i kapłanów. Uczestniczyli w niej m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak z archidiecezji gnieźnieńskiej, bp pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, bp Tadeusz Lityński, bp pomocniczy zielonogórsko – gorzowski i bp kaliski Łukasz Buzun. Głównym konsekratorem był bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej, delegowany przez abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Współkonsekratorami byli biskup kaliski - Damian Bryl i poznański biskup pomocniczy - Szymon Stułkowski. Jako biskupie zawołanie ks. Jan Glapiak wybrał słowa: „Ecce Mater tua”, czyli: „Oto Matka twoja”. Na zakończenie uroczystości przyjęcia sakry biskup mówił: „W moim herbie znajdują się krzyż i lilia. Krzyż, ponieważ zbawienie przyszło właśnie przez krzyż. Lilia jest symbolem najpiękniejszej z niewiast – Maryi, która stała pod krzyżem, obok Niej był św. Jan, mój patron. To do niego Pan Jezus skierował słowa: „Oto Matka twoja”, wskazując na Maryję”. 1 stycznia w ostatnim dniu oktawy Bożego Narodzenia, a zarazem pierwszym dniu Nowego Roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodził uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Noworocznej sumie o godz. 10:30 w naszym sanktuarium przewodniczył bp Jan Glapiak. Mszę św. poprzedziły rozważania tajemnic radosnych różańca św. a po nich nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowego Biskupa do świątyni. W procesyjnym orszaku pod znakiem krzyża z probostwa szli: służba liturgiczna ołtarza – ministranci, poczet sztandarowy Matek Różańcowych, Biskup, kapłani…

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył J.E. ks. bp dr Jan Glapiak w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka i ks. kan. dr. Błażeja Dojasa, kustosza sanktuarium i dziekana dekanatu jutrosińskiego. Liturgia miała bardzo uroczystą oprawę, a w homilii Biskup celebrans zwrócił uwagę na zbieżność kalendarzowych dat – Nowy Rok i sobota, dzień poświęcony Niepokalanemu Poczęciu Maryi Bożej Rodzicielki. Przywołał daty związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Maryi (8 września – Narodzenie NMP, 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP), świadectwo świętości… Nowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej wspomniał, o przyjęciu sakry biskupiej, znaczeniu Maryi w Jego życiu i zawołaniu: „Ecce Mater tua”. Przyznał, że od dziecka starał się trwać jak św. Jan przy Maryi i dalej pragnie to czynić, i tego uczyć innych. „Bo Maryja nikogo nie zatrzymuje przy sobie, zawsze prowadzi do Jezusa, swego Syna, a naszego Zbawiciela. Ona będzie mi pomagać w prowadzeniu powierzonego mi ludu do Boga” – podkreślił. Mówił także, że z Maryją idziemy w nowy, błogosławiony rok. Trwa okres Bożego Narodzenia, tajemnica Wcielenia Bożego. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Przychodzi Syn Boży z Maryi, bierze Ciało i staje się jednym z nas… Stąd Boże Narodzenie staje się jednocześnie naszą drogą do zbawienia…

Msza św. miała bardzo uroczystą oprawę, a kończyły ją życzenia złożone przez przedstawicieli parafii: Urszulę Szpak, Tadeusza Kubiaka i Józefa Winnego, złożone ks. bp. Janowi. Gratulowano nominacji biskupiej, życzono obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej, zapewniano o nieustającej modlitwie. Wyrazem wdzięczności za wspólną modlitwę, za poprowadzenie nas w Nowy Rok, był bukiet czerwonych róż. Proboszcz parafii dr Błażej Dojas wyraził swoją radość i wdzięczność za obecność dostojnego Gościa w naszej wspólnocie, za przybliżenie nas do Boga i Jego Matki.

Ks. Bp Jan udzielił zgromadzonym w świątyni wiernym uroczystego błogosławieństwa. Tym samym nasza parafia w sposób szczególny rozpoczęła Nowy Rok, realizując hasło programu duszpasterskiego: „Posłani w pokoju Chrystusa”, bo tylko pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje właściwymi postawami, a „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

Uroczystą celebrację uświetniła śpiewem p. Katarzyna Chmielarczyk, a udział lektorów, ministrantów i Bractwa Ministranckiego oraz kleryka Jakuba z Pakosławia nadał mu wyjątkowego charakteru.

 

arrow_upward