Ze świecą w ręku .... - GALERIA ZDJĘĆ

Ze świecą w ręku ....         
GALERIA ZDJĘĆ

            Podczas uroczystej Mszy św. w 4 niedzielę zwykłą, 28 stycznia 2018 r., mali parafianie, dzieci klas trzecich, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Św. , uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec. Wydarzenie to miało szczególny wymiar, gdyż odbywało się na kilka dni przed świętem Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej zwanym świętem Matki Bożej Gromnicznej.

            Jak podkreślał Kustosz sanktuarium ks. dr Błażej Dojas, dzieci z rąk rodziców otrzymają świece, by z ich ogniem, symbolem Ducha Świętego, odpalonym od paschału, szły przez życie po światłość wieczną. Świece są przypomnieniem momentu chrztu św. Ich światło idzie z nami, towarzyszy nam od tego dnia. Wtedy rodzice trzymali świece, teraz przekazane zostaną dzieciom. "Ufam - mówił Ksiądz kanonik - że to światło nie będzie "kopcić", ale płonąć jasnym płomieniem, spalać zło i rozpalać miłość ku Panu Bogu."

            Po homilii dzieci w towarzystwie rodziców stanęły u stóp prezbiterium. Ojcowie odpalili świece od paschału i przekazali je swoim dzieciom, aby odtąd dbały, by światło wiary wyznanej publicznie w świątyni, nie zgasło w ich sercu... Ksiądz celebrans odmówił stosowną modlitwę, błogosławił i przy wtórze pieśni "Schowaj mnie pod skrzydła swe", poświęcił płonące świece.

            W modlitwie powszechnej zanoszono m.in. prośby w intencji dzieci, by płomień Ducha Świętego oświecał je przez całe życie i prowadził do Mądrości Bożej. Bardzo wymowna była też procesja z darami. Bóg jest światłością, dzieci niosły więc płonącą świecę, prosząc, by pomógł im być światłem w każdym dniu ich życia. Pismo Święte jest drogowskazem w labiryntach naszych dni. Składając je na ołtarzu zapewniały, że chcą pochylać się nad Słowem Bożym, by wzrastała ich wiara.  Dalej niesiono wodę i wino oraz chleb, które podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia w swoje Ciało i Krew, pokarm, który kształtuje naszą codzienność....

            Dzieci z radością, przejęciem i zaangażowaniem uczestniczyły w oprawie tej świętej liturgii, przygotowane przez p. katechetkę mgr Małgorzatę Bieganek - Szczurek. Poświęcenie świec to kolejny etap przygotowań do I Komunii Świętej. Kandydatom życzymy wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa, a ich rodzicom - światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu dzieci.

 

 

 

arrow_upward