Odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa - GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ Cz. 1
GALERIA ZDJĘĆ Cz. 2
GALERIA ZDJĘĆ Cz. 3

 

 

.

Najświętsze Serce  Boże, poświęcamy Ci...

 

         Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, Kościół katolicki obchodzi w piątek
po oktawie Bożego Ciała. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II jest to także dzień modlitw
o świętość kapłanów. Dla naszej wspólnoty (8 czerwca) to dzień odpustu parafialnego. Tego dnia pośrodku naszego zgromadzenia stanął Jezus Chrystus z otwartym Sercem. Rzesze wiernych - parafian, gości, pielgrzymów przybyło tu z miłością i pokorą, by tu, w parafii noszącej imię Najświętszego Serca Pana Jezusa, czerpać zdroje łask u samego źródła - Serca Jezusowego i Jego Matki, by czcić Jego niezmierzoną miłość ku nam.

 

         Przede Mszą św. pod przewodnictwem Matek Różańcowych odmówiono tajemnice bolesne różańca świętego i modlitwę za kapłanów św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Uroczystą oprawę obrzędom nadawało procesyjne wejście do świątyni. Nawą główną pod przewodnictwem krzyża szli kolejno: służba liturgiczna ołtarza - ministranci, Bractwo Ministranckie, kapłani z dekanatu jutrosińskiego ( posługujący także w konfesjonałach ) i księża celebransi. 

 

         O godz. 16,00 została odprawiona suma odpustowa, Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Franciszek Sikora z parafii p.w. św. Wojciecha w Bninie, dziekan dekanatu kórnickiego, w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, ks. kan. Bernarda Twardowskiego i ks. kan. dr. Błażeja Dojasa, kustosza sanktuarium.  To On powitał wszystkich wiernych, przedstawił kapłanów sprawujących świętą liturgię i ich intencje oraz zachęcał, by otworzyć serca na Bożą miłość, która pragnie nas hojnie obdarzyć w tej Mszy św. i przeprosić za wszelkie grzechy, zwłaszcza za brak miłości...

 

         Po okadzeniu ołtarza rozpoczęła się celebracja świętej liturgii. Wszystkie teksty tego dnia zwracały uwagę na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa
( I czytanie - p. Jan Kubalski; II czytanie - Adam Kulawski; Ewangelia - ks. kan. Jerzy Szczepaniak).
         Ks. kan. Franciszek Sikora, głosił homilię. Przytaczając refren psalmu: "Będziecie czerpać ze źródeł zbawienia", mówił m.in. że to miejsce, to sanktuarium, to źródło,  z którego można czerpać moc i siłę do życia na ziemi. Pan Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." Przyjdźcie, którzy macie kłopoty, a ja dodam wam mocy i siły. Życie codzienne niesie wiele problemów osobistych, rodzinnych, w pracy, w kraju, w świecie ... i trzeba abyśmy czerpali z tego źródła, którym jest Najświętsze Serce Jezusa, abyśmy tam zanurzali wszystkie problemy, ale i radości, abyśmy i u Matki szukali wsparcia. Tu kapłan przywoływał osobiste doświadczenia. Zachęcał, by dziś, w XXI wieku, wracać do Serca Jezusowego, na nowo odkrywać obrazy, które były w naszych domach, np. jako świadectwo misji poświęconych Najświętszemu Sercu. Tam często były podpisy rodziny. Może warto odszukać taki obrazek, zawiesić go ponownie na ścianie i ponownie zawierzyć się Sercu Jezusa. Trzeba, abyśmy na nowo wrócili do tego, co jest źródłem. To Bóg jest miłością i od niego mamy się uczyć. Tu mówca wspomniał też św.  Małgorzatę Marię Alacoque, tę, która ma największe zasługi w rozpowszechnianiu kultu Najświętszego Serca. Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. Ks. kan. Franciszek przypomniał Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque tym, którzy czcić będą Serce Najświętsze.

         "Wszystko przeminie: sława, bogactwo, uroda, ale pięknie będzie, jeśli nasze imiona zapiszą się w Sercu Jezusa" - mówił kapłan. Zachęcał też do modlitwy za swoje rodziny i kapłanów, bo jakie będą rodziny, tacy - kapłani. "Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością."- to obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu. Warto też zadać sobie pytanie, czy w życiu udało się nam wypełnić dziewięć pierwszych piątków miesiąca, o których mówił Jezus: "Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków  miesiąca do  Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci."

 

         „Człowiek człowieka nie zrozumie” - to zdanie kilkakrotnie powtórzono w homilii. Ks. Kanonik podkreślał, że właśnie dlatego tak bardzo potrzeba nam siły i mocy od Boga. „Bądźmy cisi i pokorni sercem, wpatrujmy się w serce Pana Jezusa tu w kościele i w naszych domach, niech zajmuje Ono główne miejsce w naszych rodzinach, zawierzmy Mu swoje życie. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”. - zakończył mówca.

 

         Zwieńczeniem uroczystości była  procesja eucharystyczna wokół kościoła, podczas której śpiewano pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, niesiono sztandary i feretrony, a dziewczynki w rytm dzwonków słały drogę  płatkami kwiatów...  Przy figurze Matki Bożej dzieci pierwszokomunijne utworzyły „żywy ołtarz” Serca Bożego, przy którym wystawiono Najświętszy Sakrament i odmówiono Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziewczynki u stóp monstrancji sypały płatki purpurowych, pachnących róż, tworząc kwietny dywan.  Po chwili w świątyni zabrzmiał hymn uwielbienia, uroczyste Te Deum, po czym ks. Celebrans udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i przy wtórze sanktuaryjnego hejnału nastąpiło odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, bo kolejny dzień, sobota, to Jej dzień - wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny...  

         Na zakończenie odpustowych uroczystości w wyśpiewanej pieśni zawierzono się Najświętszemu Sercu: "Najświętsze Serce Boże, / Poświęcamy Ci, /Naszą ojczyznę, miasta i wioski,/ Nasze rodziny i nas samych..."

 

         Piękna, bardzo wymowna uroczystość, jednocząca wszystkich, odwołująca się do symboliki serca, wyrażającej miłość. Święto przypominające o wielkiej miłości Zbawiciela do ludzi oraz będące wezwaniem skierowanym do każdego z nas, aby na tę miłość odpowiedzieć...

 

         Oprócz uroczystości odpustowych najpopularniejszą formą kultu Serca Pana Jezusa w parafii jest odprawiane przez cały czerwiec po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Serca Jezusa, z Litanią do Serca Jezusowego,  a także aktem zawierzenia Sercu Jezusowemu...

 

 

 

 

j

arrow_upward