Odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa - GALERIA ZDJĘĆ

serce jezusa

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2

Twemu  Sercu cześć składany...

zabrzmiało radośnie w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w piątek 3 czerwca. Wtedy to w Sanktuarium obchodzony jest odpust parafialny. Tegoroczny - miał szczególny wymiar.

            O godz. 16,00 została odprawiona suma odpustowa pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Jutrosińskiego - Ks. Stanisława Matuszczaka, dostojnego jubilata, który w maju świętował pięćdziesięciolecie kapłaństwa, a teraz przechodzi na emeryturę, rozpoczyna nowy etap swego życia, wolny od pracy duszpasterskiej, ale nie kapłańskiej....

            Posługę liturgiczną tego dnia sprawowali Panowie z Bractwa Ministranckiego, którzy w uroczystej procesji wraz z kapłanami weszli do świątyni.

            Na wstępie ks. Proboszcz dr Błażej Dojas powitał wszystkich uczestników Eucharystii, po czym Ks. Dziekan w asyście kapłanów z Dekanatu i Ks. kanonika Henryka Szwarca z Pępowa odprawił Mszę św. koncelebrowaną. On też wygłosił homilię, nawiązując w niej do oktawy Bożego Ciała, kiedy głoszono uwielbienie dla Pana, prosząc o dar chleba, zarówno tego doczesnego, będącego owocem rąk ludzkich, ale z nadzieją i wiarą  - o ten, który daje życie wieczne, przemienia się w ciało Jezusa, a wino - w Jego krew. Jak mówił Ksiądz sumista, jeden i drugi jest potrzebny, by radość nie zginęła, ale i nadzieja była... Bóg Ojciec pragnie bowiem szczęścia człowieka, ważne jednak, byśmy umieli odczytywać Boży plan i mogli iść przez życie z ufnością. Dziś stanęliśmy przed tym samym Bogiem, wypowiadając uwielbienie dla Serca Jezusowego - " gorejącego ogniska miłości", prosząc, by jego miłość przenikała  każde ludzkie serce, byśmy odpowiadali na pragnienie miłości Boga, nie bali się świętości, a otworzyli szeroko swe ramiona, bo Bóg wylewa dobro na każdego z nas, każdego - odpowiadającego na Bożą miłość. Potwierdzeniem tej niepojętej miłości było to, że Syna swojego dał, by zbawił świat. Ta właśnie miłość do ludzi kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla ich zbawienia okrutną mękę i śmierć. Dobry Bóg zaprasza i zapewnia : " Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"...

            Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracały uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.

            Tegoroczny odpust był też okazją, by w sposób szczególny uhonorować Księdza Dziekana.
Po komunii świętej delegacja w składzie : p. Wiesław Popiołek, p. Józef Ratajczak , p. Józef Winny w imieniu całej Parafii na ręce Ks. Jubilata, złożyła życzenia i podziękowania za przykład wiary,  oddanie się Bogu i Maryi, przypominając nie tylko piękną rocznicę kapłaństwa, ale i 25 lat pasterzowania w Dubinie oraz 18 lat służby jako dziekan.  Jakże  wymownie zabrzmiały słowa : "Żyj i pracuj tak, by ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie", zapewniono też o modlitewnej pamięci... Bukiet pąsowych 50 róż wręczony Jubilatowi był wyrazem pamięci
i wdzięczności.

            Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła. Dzieci pierwszokomunijne
u stóp figury Matki Bożej utworzyły "żywy ołtarz", przy którym odmówiono Litanię oraz akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu... Radosne "Te Deum laudamus" i błogosławieństwo zwieńczyły uroczystości odpustowe, które dostarczyły wiernym wielu pięknych duchowych przeżyć, bowiem uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wyraża bardzo istotną prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł, że: „Bóg jest Miłością”.

           

             

 

arrow_upward