"Strażackie" kolędowanie ...

"Strażackie" kolędowanie ...

            W ramach cyklicznych Spotkań z Kulturą, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Zespołu Kościelnego w Smolicach, w święto Objawienia Pańskiego już po raz trzeci w sanktuarium o godz. 15,00 koncertowała Orkiestra Dęta OSP z Kobylina pod dyrekcją kapelmistrza mgra Łukasza Maćkowiaka.

            Spotkanie rozpoczęto od odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia, po czym licznie zgromadzeni wierni, parafianie, pielgrzymi oklaskami powitali muzyków. Zwracając się do  zebranych ks. dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium mówił, że w tym szczególnym dniu oddajemy cześć Bogu i Jego Matce poprzez muzykę i śpiew, które poprowadzą nas do Betlejem...

            Program był nie tylko okazją do wspólnego kolędowania, ale i  prezentacji dorobku artystycznego orkiestry. Rozpoczęto od chyba najpopularniejszej, ponadczasowej polskiej melodii świątecznej, utworu "Czerwonych Gitar" - "Jest taki dzień..." Dalej popłynęły piękne, tradycyjne kolędy. Natomiast w drugiej części noworocznego koncertu świątynię wypełniła muzyka filmowa, rozrywkowa. Tu można było usłyszeć m.in. utwór Zbigniewa Wodeckiego - "Zacznij od Bacha" z partią solową na trąbce mistrzowsko wykonaną przez kapelmistrza orkiestry, czy melodię z filmu "Piraci z Karaibów" i powszechnie znane "Jingle Bells" i  "Last Christmas"...

            Koncert nie tylko dostarczał niezwykłych przeżyć artystycznych, cieszył harmonią dźwięków
i barw, skłaniał do refleksji, ale pełnił też funkcję edukacyjną, bowiem kapelmistrz i muzycy prezentowali poszczególne instrumenty, ich brzmienie, "miejsce" w orkiestrze, a także zachęcali do wstąpienia do zespołu i ...  wspólnej przygody z muzyką ... I choć jest to orkiestra dęta, p. Łukasz Maćkowiak zwrócił uwagę na sekcję perkusyjną orkiestry, która nadaje rytm, tempo, pośrednio "prowadzi" pozostałe instrumenty.... Zaprezentowane utwory pokazują, że nie należy orkiestry dętej kojarzyć tylko z utworami marszowymi, uroczystościami o charakterze państwowym, bowiem jej zakres i możliwości muzyczne są bardzo szerokie, czego byliśmy świadkami - słuchaczami. 

            Podkreślał to ks. kan. dr Błażej Dojas, dziękując orkiestrze za piękny koncert, bogactwo przeżyć artystycznych, dzięki którym nie tylko oddawano chwałę Bogu, ale i wzrastano duchowo...  Kustosz sanktuarium dziękował za obecność zespołu, uświetnianie  ważnych uroczystości parafialnych, życzył zdrowia, hartu ducha, samozaparcia i pomnażania talentów...

            Gromkimi oklaskami podziękowano muzykom za to niezwykłe spotkanie. Nie mogło więc w  takiej sytuacji zabraknąć bisów. Tu orkiestra wykonała znaną chyba na całym świecie piękną, nastrojową kolędę "Cicha noc"...

            A następny koncert - już za rok .... 

arrow_upward