Światowy Dzień Chorego - GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

"Pan Bóg uzdrawia wszystkie twe choroby"...

śpiewano w refrenie responsoryjnym podczas popołudniowej, uroczystej Mszy św. odprawianej w intencji chorych i cierpiących oraz tych, którzy im służą - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, wolontariuszy....  Już po raz 26. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes 11 lutego Kościół obchodził Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 r.
            Ojciec Święty Franciszek w ogłoszonym z tej okazji orędziu zwraca uwagę na Maryję, która jest symbolem pełnej czułości i wytrwałości opieki nad cierpiącymi.
Tematem tegorocznego Dnia Chorego są słowa, które Jezus kieruje z krzyża do swojej Matki Maryi i do stojącego obok Niej Jana: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

            Do "Wielkopolskiego Lourdes", jak nazwał smolickie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ks. kustosz dr Błażej Dojas, witając uczestników świętej liturgii, przybyło wielu wiernych - chorzy, ich rodziny, służby medyczne, by tu, u stóp Maryi, Smolickiej Pani, szukać pomocy, uzdrowienia, nadziei, by praktykować przykazanie miłości, miłości względem Boga i człowieka.

            Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. Dawid Szymański, proboszcz z Parafii św. Andrzeja Apostoła w Kunowie ( przyjaciel ks. Marka Pawlaka, naszego kapłana, który odszedł do Domu Ojca 27. września 2017 r. ), w asyście ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka i ks. dziekana dra Błażeja Dojasa, z udziałem ks. Piotra Zawidzkiego proboszcza z parafii p.w. św. Marcina Biskupa.

            W wygłoszonej homilii ks. Celebrans nawiązał do odczytanej Ewangelii, mówiącej o uzdrowieniu trędowatego, podkreślając, że trąd, to szczególna choroba, która wyklucza ze społeczeństwa, kiedy traci się nadzieję, bo zdaje się, że wszystko się kończy, zostaje ból, cierpienie, samotność.... Jakże wielka musiała być odwaga i jakże głęboka wiara tego człowieka, który przychodzi do Jezusa, by prosić o uzdrowienie. Potrzeba nam takiej wiary, jak u tego trędowatego. Chrystus pozostał dla niego ostatnią deską ratunku i .... był w tym bardzo skuteczny. Bo Chrystus to ten, który czyni cuda. Nadzieja, wiara, modlitwa są potrzebne, pomagają, dają siłę, byśmy podnosili się z naszych słabości, byśmy prosili o cud przemiany duchowej, a także cud uzdrowienia fizycznego. Bóg jest tym, który uzdrawia człowieka, mówił ks. Dawid. Dziś modlimy się za chorych, o których Jan Paweł II mówił, że są skarbem Kościoła. I choć pytamy często: "Dlaczego?" , moment cierpienia, to czas naszej Golgoty, dźwigania krzyża, ale i czas, który oczyszcza, prowadzi do Boga. Sam Chrystus w Ogrójcu modlił się : " Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie   ten kielich. Niech się stanie wola Twoja Ojcze, a nie moja". Potrzeba nam modlitwy za chorych i tych, którzy im służą,  byśmy nauczyli się przyjmować wolę Ojca. Ważne, że jest obok ktoś, kto ulży w cierpieniu, pomoże, zrozumie... Czasem potrzebny jest drobny gest, uśmiech ...

            Dostrzegamy, jak ważne są to uczynki, okazja do praktykowania miłości. Jako przykład kaznodzieja przywołał tu postać bł. siostry Sancji Szymkowiak ( urodzonej w Możdżanowie niedaleko Ostrowa Wlkp. ), zwanej "Aniołem Dobroci", która pomagała wszystkim, przyjaciołom i wrogom, tak zwyczajnie i jednocześnie nadzwyczajnie i dlatego... została wyniesiona na ołtarze... Zawierzmy więc chorych, cierpiących i tych, którzy im służą, bo w tym ukazuje się miłość i tkwi siła. Prośmy o to przez ręce ukochanej Matki, która prowadzi do Boga i wyprasza uzdrowienie... zakończył ks. Dawid.

            Tę niecodzienną Eucharystię wieńczyło nabożeństwo lourdzkie, a po nim ks. celebrans Dawid Szymański, idąc nawą główną sanktuarium, niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem, błogosławił indywidualnie wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni.

            Światowy Dzień Chorego, jak ktoś powiedział, to trudna lekcja świętości,  ma bowiem  głęboki wymiar duchowy. W sposób szczególny przypomina o tych, którzy dźwigają krzyże cierpienia. Jest też swoistą lekcją niesienia tych krzyży z godnością i ufnością w Bogu...

 

 

            Piękne niedzielne popołudnie,  pozwalające na chwilę zamyślenia, refleksji...  Już o godz. 14,00 wystawiono Najświętszy Sakrament. Był to czas indywidualnej adoracji i możliwość przyjęcia sakramentu pokuty, by z otwartym, czystym sercem stanąć przed Chrystusem.  A potem wspólne modlitewne rozważania różańcowe pod przewodnictwem nadzelatorki  p. Urszuli Szpak i wreszcie ukoronowanie Światowego Dnia Chorego - Eucharystia . A po niej, zgodnie z tradycją, jeszcze długo wierni pozostali w świątyni, by pod przewodnictwem organistki p. Katarzyny Chmielarczyk i ks. kanonika Jerzego pieśnią sławić Maryję, Smolicką Panią...

arrow_upward