Informacje z życia Parafii

Wielki Post - GALERIA ZDJĘĆ - Droga krzyżowa

Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

"Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23).

5 marca, w środę rozpoczynamy Wielki Post. Jest to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Miejmy odwagę nieść swój krzyż! W Nim przejawia się nieskończona miłość Boża. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem szczególnego rachunku sumienia i przemiany.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek o 17.30 (po Nabożeństwie Msza Św.)  i Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 14.00 (po Nabożeństwie Msza Św.).

DROGA KRZYŻOWA 1

DROGA KRZYŻOWA 2

DROGA KRZYŻOWA 3

 DROGA KRZYŻOWA 4

 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2