Wielki Post - GALERIA ZDJĘĆ - Droga krzyżowa

Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

"Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23).

5 marca, w środę rozpoczynamy Wielki Post. Jest to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Miejmy odwagę nieść swój krzyż! W Nim przejawia się nieskończona miłość Boża. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem szczególnego rachunku sumienia i przemiany.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek o 17.30 (po Nabożeństwie Msza Św.)  i Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 14.00 (po Nabożeństwie Msza Św.).

DROGA KRZYŻOWA 1

DROGA KRZYŻOWA 2

DROGA KRZYŻOWA 3

 DROGA KRZYŻOWA 4

 

arrow_upward