"Ministrantem jest się zawsze" - GALERIA ZDJĘĆ

Czwartek

"Ministrantem jest się zawsze"

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2
Galeria zdjęć 3

            Czwartek, pierwszy czwartek każdego miesiąca to dzień poświęcony  powołaniom kapłańskim. Tego dnia ks. Prałat Jan Stanisławski  w asyście Ks. Prob. Stanisława Czubaka, Ks. Włodzimierza Maruszewskiego z Białorusi oraz Ks. Mirosława Wawrzyniaka i ks. Dziekana Błażeja Dojasa,  odprawił Mszę św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z udziałem Osób Życia konsekrowanego, Szafarzy, Bractwa Ministranckiego, Służby Liturgicznej Ołtarza - ministrantów, lektorów, oraz ich Rodziców.

            Ks. Kustosz powitał wszystkich uczestników świętej liturgii, w tym Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo ze Zdun, siostry Elżbietanki z Koźmina i siostry Służebniczki z Gostynia, którym patronuje bł. Edmund Bojanowski, którego matka urodziła się w Smolicach i wzrastał tu u stóp Matki Bożej Pocieszenia. Ciepłe słowa powitania skierowano do  służby liturgicznej ołtarza. Ks. dr Błażej Dojas prosił też o modlitwę i intencji Nastazji, która przybyła na dzisiejsze spotkanie w Smolicach i stąd rozpoczyna drogę życia konsekrowanego, wstępując do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

            Homilię pełną głębokich treści wygłosił ks. Prałat. We wstępie nawiązał do prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Przywołał postać 16 letniego chłopca, który na zarzuty odpowiedział: " Czyż nie wiesz, że chrześcijanie czynią Mszę, a Msza czyni chrześcijan". To zdanie stało się punktem wyjścia do rozważań na temat znaczenia Mszy św. w życiu każdego z nas. Bez kapłanów nie ma Eucharystii, nie ma Eucharystii, zamiera Kościół. Stąd potrzeba modlitwy. Kapłan przywołał też słowa A. Mickiewicza, który powiedział: " Pomagać Bogu./Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić, /A bez naszej pomocy nie może nas zbawić." Kapłan zachęcał młodych do odkrycia swojego powołania, bo to ministrantura kształtuje także nasze życie, a jak mawiał św. Jan Bosko co trzeci chłopiec ma powołanie. Życzył młodym ludziom, by służba ministrancka była zaszczytem, by odcisnęła w ich sercach trwały ślad, by przez całe życie byli ministrantami: " Jakże miłe są Twoje przybytki, Panie. Wzdycha i tęskni moja dusza do przedsionków Pańskich. Wróbel sobie znalazł gniazdko i jaskółka, a ja Twoje ołtarze, Panie mój i Boże. Amen." - zakończył ks. Prałat.  

            Modlitewnym czwartkowym rozważaniom towarzyszył bł. ks. Jerzy Popiełuszko - kapłan męczennik, którego życie, działalność kapłańska i ofiara na ołtarzu Ojczyzny stanowią tak piękny wzór.

            W modlitewnym skupieniu trwali tego wieczoru dekanalni kapłani, a także służba liturgiczna, którzy na zakończenie celebracji  uczcili relikwie bł. ks. Jerzego.

arrow_upward