Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę .... GALERIA ZDJĘĆ

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę ....

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2

         Uroczystość  Najświętszej Trójcy miała w smolickim sanktuarium podwójny charakter. Tego dnia proboszcz Parafii, ks. dziekan Błażej Dojas obchodził 25 - lecie święceń kapłańskich. 27. maja 1993 r. w katedrze poznańskiej z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby przyjął święcenia kapłańskie.

         Z tej też okazji dostojny Jubilat odprawił dziękczynną Mszę św. koncelebrowaną w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka i ks. Andrzeja Szczepaniaka z Holandii. W tym szczególnym dniu służbę liturgiczną przy ołtarzu Pańskim przed cudownym obrazem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych pełnili: Bractwo Ministranckie i ministranci, a wśród licznie zgromadzonych wiernych byli: Mama ks. Jubilata i Siostra, przedstawiciele wspólnot zakonnych, parafianie, goście z rodzinnych Wronek, poprzednich parafii w Mącznikach, Bagrowie, Nowych Tomyślu..., młodzież z Jutrosina oraz rodzina zmarłego ks. Marka Pawlaka.

         Homilię wygłosił ks. Andrzej, który nawiązując do czytań liturgicznych, wyjaśniał jedną z najtrudniejszych prawd wiary, tajemnicę jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego, który jest Trzecią Osobą Bożą, w której „spotykają się i miłują” Ojciec i Syn. Ewangelia pokazuje Jezusa, który mówi: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

         Jakże pięknie treść Ewangelii wpisuje się w świętowanie jubileuszu ks. Błażeja - mówił kapłan. To Duch Święty natchnął Go, by porzucił życie świeckie i wstąpił do seminarium. Jego powołanie jest szczególną łaską. To Pan Bóg powołuje i prowadzi. Dziś jest dzień dziękczynienia za łaski, których On doświadcza i dzięki Niemu doświadczają wierni. Tu mówca wspomniał wikariaty, parafie, zgromadzenia, w których pracował, funkcje, które pełnił i pełni. „ ... abym spełniał wolę Twoją” (Hbr 10,9), to motto kapłańskie ks. Błażeja i Jego życie jest wypełnianiem woli Boga. A teraz po 25 latach posługi kapłańskiej dopisuje słowa św. Teresy by nimi iść dalej „wszystko jest łaską”.

         Ks. Andrzej zakończył homilię podziękowaniami za otwarcie na Boga, za dobro, które czyni Jubilat, a którego wszyscy doświadczamy, życzył opieki Matki Bożej i wsparcia św. Matki Urszuli Ledóchowskiej

         Po komunii św. w świątyni zabrzmiało uroczyste "Te Deum..." jako wyraz wdzięczności i wiary.

         Ze względu na pamięć o zmarłym przed ośmioma miesiącami na probostwie w Smolicach ks. Marku Pawlaku, ks. Błażej, jak sam powiedział, nie przewidywał organizowania żadnych uroczystości jubileuszowych.

         Jednak parafianie nie zapomnieli o swoim Proboszczu. Z życzeniami pospieszyli: p. Urszula Szpak, Tadeusz Kubiak i Józef Winny - w imieniu Rad Parafialnych, Matek Żywego Różańca i Bractwa Ministranckiego; p. Elżbieta Sroczan, p. Józef Ratajczak i p. Piotr Chlebowski - w imieniu Rad Sołeckich i mieszkańców Smolic. P. Chlebowski przekazał też życzenia prezesa spółki Hodowla Roślin Smolice - p. mgr. inż. Władysława Poślednika. Dzieci składały życzenia w imieniu społeczności szkolnej i Rodziców; p. Marlena Kamińska
( Dyrektor Szkoły )  i p. Małgorzata Bieganek - Szczurek ( katechetka ) - w imieniu nauczycieli i pracowników SP w Smolicach. Nie zabrakło też ciepłych słów od scholi dziecięcej
i ministrantów, którzy wręczyli kapłanowi obraz - fotomontaż z życia wspólnoty. Na koniec
z życzeniami pospieszyli przedstawiciele Stowarzyszenia  na  Rzecz  Ochrony  Zabytkowego  Zespołu  Kościelnego  w Smolicach...      
         Wszyscy z niezwykłą serdecznością, życzliwością dziękowali za dar powołania,
za wszelkie dobro, którego doświadczamy, za niezwykłą służbę Bogu i ludziom. Życzono zdrowia, sił, Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Bożej... Piękne bukiety róż były wyrazem podziękowań i wdzięczności.

         Największą niespodziankę sprawiła p. Mariola Marchlewska, prezes Stowarzyszenia, która w pięknych życzeniach nawiązała też do starotestamentowego 23 psalmu Dawida: "Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego./Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach …".
         I tu spełniła prośbę ks. Jubilata wypowiedzianą 20 maja 2018 roku w parafii pw. śśw. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie, gdzie ks. Błażej odprawiał Msze św.,  na zakończenie której, miejscowy proboszcz ks. Dariusz Kowalek mówił o zakupionych sztucznych owieczkach ustawionych w prezbiterium, wtedy Ks. Błażej powiedział: „chciałbym mieć owieczkę, ale żywą, bo w Smolicach jest dużo trawy …”.  Życzenie zostało spełnione. W wiklinowym koszu, dobremu Pasterzowi naszej Parafii, przyniesiono małą owieczkę z przewiązaną na szyi czerwoną kokardą... Wielkie zdziwienie, radość i wzruszenie zawładnęło sercem nie tylko Jubilata...

         Ks. kan. Jerzy odczytał tez życzenia przesłane przez J.E Arcybiskupa dr. Stanisława Gądeckiego i rektora Poznańskiego Seminarium Duchownego ks. Szymona Stułkowskiego.

         Na zakończenie uroczystej celebracji ks. dr Błażej Dojas dziękował Bogu za to, że Go powołał i wybrał, za to, że pozwala Mu pełnić Jego wolę; za dar domu rodzinnego - Rodzicom i Rodzinie, Rodzicom chrzestnym, Kapłanom, wspólnotom zakonnym, parafianom... wszystkim za wszystko.  Bukiet kwiatów wręczony Mamie - p. Ewie Dojas był bardzo wymownym wyrazem synowskiej miłości, wdzięczności, oddania...

         Czcigodnemu Jubilatowi życzymy Bożego błogosławieństwa i  opieki Matki Bożej, zdrowia i sił do realizacji wszelkich zamierzeń i prowadzenia „parafialnej owczarni”...

         Obrazek upamiętniający jubileusz ćwierćwiecza kapłaństwa, który otrzymali wierni, zawierał modlitwę za kapłanów i akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, o co gorąco prosił ks. Dziekan, Kustosz sanktuarium - dr Błażej Dojas.

 

 

arrow_upward