Święcenia kapłańskie i diakonatu w Archikatedrze Poznańskiej - GALERIA

20 maja br. w bazylice archikatedralnej w Poznaniu, odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Uroczystości przewodniczył  J.E. Ks. Bp Grzegorz Balcerek. W tym szczególnym dniu święcenia kapłańskie przyjął Ks. diakon Piotr Janas oraz świecenia diakonatu klJarosław Koch, którzy w lipcu 2013 roku odbywali w naszej parafii w Smolicach praktykę.
W uroczystości towarzyszyli Rodzice, Krewni, Przyjaciele, a także nasi Parafianie. Nowych prezbiterów i diakonów otaczamy naszą modlitewną pamięcią.

arrow_upward