Egzamin magisterski

jaroswa koch2Ksiądz diakon Jarosław Koch z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, który w lipcu 2014 roku odbywał w naszej parafii praktykę diakońską zdał egzamin EX UNIWERSA (który jest sprawdzianem wiedzy teologicznej z zakresu sześciu lat formacji intelektualnej) i obronił pracę magisterską na temat: "Znaczenie teologiczno-pastoralne tekstów euchologijnych niedziel okresu Adwentu w trzecim wydaniu Mszału Rzymskiego".

Gratulujemy Drogiemu Księdzu Diakonowi i życzymy kolejnych stopni naukowych!

arrow_upward