Informacje z życia Parafii

Egzamin magisterski

jaroswa koch2Ksiądz diakon Jarosław Koch z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, który w lipcu 2014 roku odbywał w naszej parafii praktykę diakońską zdał egzamin EX UNIWERSA (który jest sprawdzianem wiedzy teologicznej z zakresu sześciu lat formacji intelektualnej) i obronił pracę magisterską na temat: "Znaczenie teologiczno-pastoralne tekstów euchologijnych niedziel okresu Adwentu w trzecim wydaniu Mszału Rzymskiego".

Gratulujemy Drogiemu Księdzu Diakonowi i życzymy kolejnych stopni naukowych!

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2