Bierzmowanie - GALERIA ZDJĘĆ

Przyjdź Duchu Święty...
...ja pragnę. O to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie...

wyśpiewało  31 młodych ludzi z Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach i Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kołaczkowicach, którzy w piątkowy wieczór 4 grudnia 2017 roku, przyjęli sakrament bierzmowania.
            Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył J. E. Ks. Biskup dr Damian Bryl Sufragan Poznański, w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, ks. kan. Henryka Szwarca, proboszczów obu parafii – ks. dra Błażeja Dojasa i ks. Piotra Przydrożnego oraz ks. Prałata dra Ireneusza Dosza. kanclerza Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

            Na początku celebracji przedstawiciele rodziców, Państwo: Jarosław Płaczek, Elżbieta Płóciennik i Iwona Figielek bukietem kwiatów powitali Ks. Biskupa i poprosili o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom, by Duch Święty umocnił ich w wyznawaniu wiary, by byli żywymi świątyniami, wytrwali w czystości serca i nieużywania narkotyków w żadnej postaci...

            Po ewangelii ks. proboszcz Piotr Przydrożny, wypowiadając specjalną formułę, dialogował z ks. Biskupem - zapewniając o solidnym przygotowaniu wszystkich kandydatów i poprosił o udzielenie sakramentu bierzmowania, Ks. Biskup w ciepłych, pełnych ojcowskiej troski słowach zwrócił się do uczestników celebracji. Nawiązując do rozpoczętego Adwentu, mówił, że jest to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Przypominamy sobie, że Boży Syn przyjdzie na koniec czasów i przed Nim przyjdzie zdać sprawę z naszego życia. Zachęcał, by przeżyć ten czas z wiarą. Pan Jezus przychodzi do nas przez działanie Ducha Świętego, doświadczamy jego dobroci, przychodzi do nas w słowie, komunii św., a dziś przez sakrament bierzmowania. Pan Bóg przychodzi w tajemniczy sposób - modlitwa plus gest namaszczenia czoła. Wierzymy, że to nie są puste gesty.

            Ks. Celebrans prosił kandydatów,  by w ciszy swego serca wyznali swoją wiarę: "Panie Boże, ja wierzę, że Ty do mnie przychodzisz. Bardzo chcę, byś przyszedł ze swoimi darami". A Pan przychodzi delikatnie. Nie chce robić nic  wbrew nam, od nas zależy, jak Go przyjmiemy. Zadbajcie, proszę, by wasze serca były otwarte. Panu Bogu zależy na Was, by przez dary Ducha Świętego umocnić was, byście mieli odwagę przyznawać, że jesteście ludźmi wiary. Zadbajcie, by współpracować z tymi darami, by wasze życie było piękne i mądre. Potrzebna jest łaska Boża i wysiłek człowieka. Podejmijcie to zaproszenie, by życie nie było byle jakie. Jeśli to jest dla was ważne, dzielcie się tym z innymi. Radość dzielona jest podwójna.

            Dalej w homilii Ks. Biskup Damian Bryl zwrócił się do dorosłych, podkreślając, że to piękne, że modlimy się za  tych młodych ludzi, ale trzeba pamiętać, że oni nas potrzebują, choć czasem nie chcą nas słuchać. Nade wszystko potrzebują, byśmy byli blisko, by mogli się na nas wesprzeć. Trzeba modlić się za młodych, ale i siebie, byśmy umieli im pomóc.

            Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i prośba o zesłanie darów Ducha Świętego - daru mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej..., po czym kandydaci wraz ze świadkami podchodzili kolejno do Ks. Biskupa, który namaszczał ich czoła krzyżmem świętym i wypowiadał słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

            W modlitwie powszechnej zanoszono prośby w intencji Kościoła, biskupów, kapłanów, rodziców, chrzestnych, bierzmowanych, świadków, zmarłych.

            W procesji ofiarnej młodzież niosła: zapaloną świecę - znak światła i miłości; kwiaty - symbol piękna i wdzięczności; spisane postanowienia bierzmowanych życia w czystości i nieużywania narkotyków do końca życia; wino i wodę - Chrystus jest krzewem winnym, a my latoroślami...; chleb - symbol pracy rąk człowieka i wrażliwości na potrzeby innych ....

            Ważnym momentem uroczystości było poświęcenie krzyży jako pamiątki dzisiejszego dnia, które bierzmowana młodzież będzie nosić jako wyraz wiary.

            Ceremonię zakończyło uroczyste błogosławieństwo biskupa, na ręce którego Alicja Jackowiak  w imieniu wszystkich bierzmowanych złożyła  podziękowania, wręczając bukiet kwiatów.

Piękna, pełna modlitewnego skupienia, ale i wewnętrznej radości uroczystość. Tu u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w niezwykłej scenerii smolickiego sanktuarium młodzież złożyła swoistą deklarację, świadectwo swej dojrzałości chrześcijańskiej.

            Ufamy, że każdy bierzmowany będzie pamiętać, że jest zobowiązany, jako prawdziwy świadek Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2

arrow_upward