Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Kto trwa we Mnie,  przynosi owoc obfity ....
- Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

         W Ewangelii wg św. Jana czytanej podczas Mszy św. w niedzielę 29 kwietnia 2018 roku, Jezus mówi o sobie jako krzewie winnym, a o Bogu jako o tym, który dba o wzrost zakorzenionych w krzewie latorośli, czyli o nasz wzrost. Bóg zaprasza nas, abyśmy byli Jemu wierni i trwali przy Nim. Poucza, że nasza łączność z Nim to dla nas sprawa życia i śmierci. Chrystus utożsamia się więc z tymi, którzy w niego wierzą.

         Właśnie do Ewangelii nawiązał w homilii ks. dr Błażej Dojas - kustosz sanktuarium, stawiając pytania o to, jaka jest nasza wiara ? Wspomniał pielgrzymkę papieża Benedyka XVI do Polski w 2006 r. , której hasło brzmiało : „Trwajcie mocni w wierze”, a która była też hołdem składanym Janowi Pawłowi II. A ten, podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, mówił do rodaków : „Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…”.

             Jakże pięknie  słowa te wpisują się w postaci kapłanów, więźniów  obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Od 2002 roku rocznica cudownego ocalenia z Dachau ( 29 kwietnia ) obchodzona jest z ustanowienia Episkopatu Polski jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

            Wśród  ponad ośmiuset kapłanów, którzy tam zginęli, był  nasz proboszcz ks. Jan  Bąk.  Tu ks. dr Błażej Dojas przywołał wydarzenia sprzed 76 lat i świadectwo ostatniego żyjącego świadka - p. Edmunda Krajewskiego. W wieczór poprzedzający aresztowanie po Mszy św., zamykając kościół, ks. Bąk na czołach czternastoletnich wówczas chłopców, ministrantów:  Zefiryna Szymanowskiego i Edmunda Krajewskiego, nakreślił znak krzyża, błogosławiąc im i jednocześnie żegnając ich ... Czy wiedział, co go czeka ?

         Następnego dnia rano chłopcy dowiedzieli się, że ich proboszcz został aresztowany. „Jak spędził tę ostatnią noc na probostwie ?” - stawiał retoryczne pytania ks. Błażej. „Czy przespał choć chwilę? A może spędził ją na modlitwie za siebie i swoich parafian...?”. Aresztowany przez gestapo 6 października 1941 roku kapłan, przez miesiąc był więziony w Forcie VII w Poznaniu ( niem. Konzentrationslager Fort VII Posen), a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie 4 maja 1942 roku został stracony w komorze gazowej...  Jego pełna pokory postawa, to świadectwo wiary, wytrwania
i oddania w służbie Bogu i Ojczyźnie.

         Ks. Jan Bąk był proboszczem smolickim przez 23 lata. „Jestem zaszczycony, jestem dumny, że mam takiego poprzednika” - mówił ks. Dziekan. Bądźmy dumni, że mieliśmy takiego świętego kapłana, który tu pasterzował, tu się modlił, udzielał sakramentów świętych, który może być wzorem ...

         W piątek  4 maja mija 76 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jana Bąka. I wtedy to zostanie odprawiona Msza św. W Jego intencji....

 

 

 

 

arrow_upward