Niedziela Świętej Rodziny

28 grudnia

rodzina2

„Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 3,18-21)

Niedziela Świętej Rodziny kieruje nasz wzrok nie tylko na Józefa, Maryję i Jezusa - wzór rodziny, troski, odwagi, miłości. W tym dniu otaczamy modlitwą nasze rodziny - pierwszą i najważniejszą szkołę miłości i stawania się sobą.

Modlitwa za rodziny - z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski
(do domawiania w czasie Apelu Jasnogórskiego od I Tygodnia Adwentu 2014,
do czasu zakończenia obrad Synodu o rodzinie X 2015)

  

 Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi!

Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.

 Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem.

 Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.

 Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności.

Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.

 Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca.

Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości.

 Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.

 Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie.

 Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.

 Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!

Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami! 

Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami! 

arrow_upward