Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna  Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia, przeżywania Paschy Pana Jezusa, Jego męki
i zmartwychwstania; wspomina triumfalny, uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy... Chrystus wkraczał do świętego miasta jako Król i Pan, odbierając spontaniczny hołd
od mieszkańców Jerozolimy.  Za kilka dni ten sam tłum będzie krzyczał : "Ukrzyżuj..."

         Liturgia tego dnia nawiązuje do tych wielkich wydarzeń. Celebrację Niedzieli Palmowej w naszym sanktuarium rozpoczęła barwna, radosna, "triumfalna" procesja
z palmami..., której trasa wiodła spod probostwa do świątyni. Dzieci ubrane w stylizowane stroje, symbolizowały mieszkańców Jerozolimy, w rękach niosły gałązki palmowe, tradycyjne, polskie - młode pędy wierzbowe, ale i okazałe, niektóre kilkumetrowe misternie uplecione z kolorowych, bibułkowych kwiatków, gałązek bukszpanu i wierzbowych bazi, barwnych wstążeczek...  W progach sanktuarium Ks. Celebrans dr Błażej Dojas odmówił okolicznościową modlitwę, pobłogosławił i poświęcił palmy, wkraczając do świątyni przy wtórze pieśni "Chrystus wodzem, Chrystus królem..." Tekst Męki Pańskiej, czytania, śpiewy podkreślały godność królewską Jezusa. 

         Po Ewangelii ks. Dziekan zwrócił uwagę, że Chrystus został zabity za to, że głosił prawdę... My poznajemy ją dzięki ewangelistom, prorokom, Pismu Świętemu, pogłębiając naszą wiarę, modlitwę....

         Tegoroczna Niedziela Palmowa miała też szczególne znaczenie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. Oto dziś z rąk kapłana otrzymały modlitewniki, dzięki którym poznają mądrość Bożą objawioną w tekstach, miłość Bożą objawioną w słowach,  będą uczyć się Prawdy objawionej poprzez Pismo Święte, poprzez tradycję, dzięki temu "przyznają się" do tego, co On głosił, a co my wyznajemy, krocząc drogą chrzcielną.

         Po odmówieniu stosownej modlitwy ks. Kustosz pobłogosławił i poświęcił modlitewniki, wręczając je dzieciom. "Świadkami" tego wydarzenia byli zgromadzeni
w świątyni wierni, ale przede wszystkim rodzice, którzy towarzyszą dzieciom w ich drodze, w ich religijnej, chrześcijańskiej formacji....

         Po modlitwie powszechnej nastąpiła procesja ofiarna z darami. Dzieci niosły „Skarbonę Miłosierdzia” - symbol drobnych wyrzeczeń i postanowień wielkopostnych – jedną z pięćdziesięciu przyniesionych przez dzieci. W ten sposób włączyły się one do ekumenicznej akcji charytatywnej organizowanej m.in. przez Caritas, której celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne na rzecz osób chorych starszych.  Dalej niesiono wino i wodę oraz chleb jako symbole zjednoczenia Chrystusa z wiernymi.

         Licznie przyjęte komunie święte są świadectwem naszego przygotowania do świąt wielkanocnych poprzez Sakrament Pokuty.

         Bogactwo przeżyć Niedzieli Palmowej stało się doskonałą okazją, by wewnętrznie wejść w najbardziej kluczowe wydarzenia z życia Chrystusa i przygotować się
do przeżywania tajemnicy zmartwychwstania.... z przeświadczeniem, refleksją, że ... Bóg umarł za mnie ....

arrow_upward