Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - Bramą Miłosierdzia

Uroczystość Otwarcia Drzwi Świętych - 20 grudnia

STRONA OSTATNIA

         Brama Miłosierdzia

                Bullą "Misericordiae vultus" z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy - 20 listopada 2016 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek –  będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”.

            W dniu inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Drzwi te stały się „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję".

            Następnie 13 grudnia 2015 r. w trzecią niedzielę Adwentu zostaną otwarte Drzwi Święte w pozostałych bazylikach papieskich Rzymu, w kościołach lokalnych -
w katedrach i konkatedrach. Ojciec Święty upoważnił także biskupów diecezjalnych do wyznaczenia sanktuariów i innych kościołów o szczególnym znaczeniu, w których przez cały rok otworzona zostanie taka sama Brama Miłosierdzia.

            Na mocy papieskiego upoważnienia, aby dać możliwość przejścia przez Drzwi Święte, które staną się tym samym Bramą Miłosierdzia i by w ten sposób uzyskać odpust oraz duchowe łaski Roku Świętego, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach dekretem  Księdza Arcybiskupa dra Stanisława Gądeckiego z dnia 05.11.2015 r. otrzymało przywilej Drzwi Świętych.

            Czeka nas zatem Rok Święty pełen duchowych wyzwań. Niech więc w sercach wszystkich przybywających do smolickiego Sanktuarium zapanuje miłość i pokój - nadprzyrodzone owoce świętości Boga, bogatego w miłosierdzie.

            Uroczystość otwarcia Drzwi Świętych będzie miała miejsce 20 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, na którą wszystkich zapraszamy.

arrow_upward