Uroczystość Św. Cecylii

St Cecilia 21

„Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!”

Ps 98, 5-6

 

22 listopada 2018 r. wspominamy Św. Cecylię, patronkę chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Msza Św. w intencji wszystkich zajmujących się muzyką w naszej parafii odbędzię się w czwartek o godz. 18.00. Eucharystię swoim śpiewem ubogacą chór parafialny i schola dziecięca. Zapraszamy wszystkich serdecznie do uczestnictwa. 

 

Zasadniczym dokumentem o życiu Cecylii jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci.

Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Waleri

Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej.anem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera.

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”.

arrow_upward