Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec ... - Ogólnoświatowy Dzień Palenia Świec

 

IMG 20181208 191334

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec ... - Ogólnoświatowy Dzień Palenia Świec

 

            Wieczorna Msza  św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny miała
w smolickim sanktuarium szczególny charakter. Zgromadziła
rodziców, dziadków, rodzeństwa, rodziny, znajomych, przyjaciół i tych wszystkich wiernych - parafian, pielgrzymów, którzy we wspólnocie modlitewnej pragnęli uczcić pamięć zmarłych dzieci.... łącząc się w ten sposób z tysiącami rodzin na całym świecie...

            U stóp prezbiterium na specjalnym postumencie, okrytym fioletowym suknem, ozdobionym bukietem białych kwiatów i płonąca świecą, umieszczono zdjęcia zmarłych dzieci.

            " .... stajemy u stóp Matki Bożej, by spojrzeć na miłość Boga, razem z Rodzicami, których dzieci przyjął do siebie..." - mówił ksiądz celebrans - dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium. "Niech to spotkanie pozwoli ukoić niepokoje serca. I choć ból, łzy i tęsknota  będą nam towarzyszyć, niech miłość Boga zwycięża, a Matka Boża niech wyprasza łaskę pokoju". 

            Liturgię poprzedziło odczytanie imion, nazwisk, wieku dzieci, w intencji których odprawiano Mszę św. Za nich i " razem z nimi", z wiarą i ufnością w Boże miłosierdzie modlono się także za ich Rodziców.

            Tematem przewodnim homilii była miłość Boga do człowieka. We wstępie ks. Dziekan nawiązał
do liturgii słowa, przywołując postaci dwu, jakże różnych, niewiast: Ewy, symbolu grzechu i upadku człowieka i Maryi, najpiękniejszej z ludzi. Tu mówca wyjaśnił, jak rozumieć  termin " niepolanie poczęta." Bóg ustami anioła Gabriela mówił: " Bądź pozdrowiona, łaski pełna..." A to w "konsekwencji" nałożyło 
na Nią najważniejsze zadanie, bycie Matką Boga.... I to Ona najpiękniej potrafi zrozumieć człowieka cierpienia. To Ona uczy wielkiej miłości do dziecka, które nosiło się pod sercem. Nawet gdy umiera Jej Syn, nam Go oddała, oddała Go Bogu.

            "Popatrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec." Jesteśmy tu u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z powodu miłości. Nie ma w nas, ludziach wiary, pretensji. Jesteśmy tu, by podziękować Bogu za miłość, za życie dzieci, dzięki którym mogliśmy się spotkać. Warto zaufać tej wielkiej miłości, ku której idziemy i zaświadczyć, że Bóg nas kocha. Jakie to trudne, gdy przychodzi ból i cierpienie, smutek i tęsknota. Ale powierzmy się w ręce, które nas stworzyły. Chwila śmierci jest chwilą powrotu... "W ręce Twoje powierzam ducha mego..." Dziękujemy za życie dzieci pełne zachwytu dla miłości Boga. Jako ludzie wiary możemy być spokojni, bo ... zdążamy do nich. Nasza droga wiedzie przez Chrystusa, to jest nasze wyznanie, że Bóg kocha nawet przez łzy. Nie pozostanie tylko puste miejsce w domu i przy stole, pozostanie miłość...

            Niech Matka Boża wspiera, pomoże zanieść nasze smutki, ból i tęsknotę, niech wymodli silną wiarę, nadzieję, łaskę wytrwania. Popatrzcie w niebo, które jest pełne miłości i zachwyćcie się ... - podsumował ks. Kustosz.   

            Kończąc Mszę św. ks. dr Błażej Dojas podziękował w imieniu własnym i Rodziców za wspólny czas modlitewnego zamyślenia, za bycie razem, za towarzyszenie Im w takim niecodziennym, wyjątkowym "spotkaniu" z Ich dziećmi, za tę łączność z rodzicami na całym świecie... Podziękowania skierowano też pod adresem Pań Katarzyny Pospiech i Hanny Kempa - inicjatorek tych spotkań, to na ich prośbę już po raz drugi w smolickim sanktuarium odprawiono Mszę św. w intencji zmarłych dzieci.... A Pani Katarzyna, wręczając ks. Proboszczowi bukiet czerwonych róż, w imieniu wszystkich Rodziców podziękowała za podjęcie inicjatywy, za życzliwość i słowa otuchy ...

            Po zakończeniu świętej liturgii jej uczestnicy wyszli na zewnątrz świątyni i zapalili znicze, lampki, znak światła Chrystusa i  ustawili je u stóp krzyża misyjnego. W ciszy, skupieniu wpatrując się w niebo, duchowo spotkali się ze swymi dziećmi...  Niezwykły, wzruszający czas, spotkanie z tymi, którzy rozumieją, czyją, przeżywają to samo, bez względu na wiek dzieci...

            Oprawę muzyczną tej niecodziennej Mszy św. zapewnili: Liturgiczny Zespół Śpiewaczy im. ks. Gieburowskiego, działający przy parafii św. Mikołaja w Krobi pod batutą p. Czesława Piotrowiaka i organistka sanktuaryjna - p. Dorota Niestrawska.

            Mimo wieczoru, jesiennego chłodu, jeszcze długo w świątyni pozostali wierni, by w indywidualnej modlitwie Maryi zawierzyć swoje dzieci. Bogatych przeżyć duchowych, artystycznych dostarczył też chór i jego soliści, którzy koncertowali w sanktuarium. Bogactwo treści wykonywanych pieśni, harmonia barw i dźwięków pozwalały na jeszcze głębsze refleksyjne przeżywanie Ogólnoświatowego  Dnia Palenia Świec...

 

arrow_upward