Dni Krzyżowe - GALERIA ZDJĘĆ

modlitwa2

Dni Krzyżowe zwane też błagalnymi znane są od starożytności chrześcijańskiej. Zapoczątkowano je w Galii, około 450 roku w obliczu groźby głodu po gwałtownych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach. Z upływem czasu upowszechniły się w całym Kościele.         

                Nawiązując do wielowiekowej tradycji w dn. 9 - 11 maja w smolickim Sanktuarium  Bogu miłosiernemu polecano rolników  i ich pracę. Ma to szczególne znaczenie w naszym typowo rolniczym regionie. Chleb jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich i Bożego błogosławieństwa.  Zanoszono więc modlitwy błagalne o dobre urodzaje, które zapewnią dostatek chleba, ochronę ziemi przed niszczącymi żywiołami - gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz  dobry urodzaj, by to, co zostało zasiane wydało stokrotny plon. Dawniej wędrowano w procesjach na pola uprawne, do rozsianych przy drogach krzyży, aby wyprosić u Boga dobre urodzaje, jako swoiste  rozwinięcie codziennego wołania : „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”...

                Dziś podczas tych szczególnych trzech modlitewnych dni, wieczorna liturgia odprawiana była według specjalnych formularzy, codziennie w innej intencji. W poniedziałek - o łaski w okresie zasiewów, we wtorek -  o uświęcenie pracy ludzkiej, a w środę - za głodujących. Msza św. poprzedzona była  procesją wokół kościoła, do krzyża misyjnego, podczas której śpiewana była  Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Wierni modlili się o błogosławieństwo Boga dla rolników i o dobrą pogodę, która zapewni obfite plony,  bezpieczne zbiory, a także o szacunek dla chleba i umiejętność dzielenia  się nim z potrzebującymi...

                Na pewno warto zachować dla przyszłych pokoleń tradycję obchodzenia tych dni, a także piękny, kultywowany w naszej Parafii, zwyczaj nabożeństw majowych, odprawianych przy przydrożnych krzyżach, kapliczkach w poszczególnych wsiach o godz. 19,00 i rowerowych pielgrzymek do tych miejsc...

 GALERIA ZDJĘĆ

arrow_upward