Egzamin magisterski

575418 515921265128552 1551210064 n

Ksiądz diakon Piotr Janas z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, który w lipcu 2013 roku odbywał w naszej parafii praktykę diakońską 24 lutego br. zdał egzamin EX UNIWERSA (który jest sprawdzianem wiedzy teologicznej z zakresu sześciu lat formacji intelektualnej) i obronił pracę magisterską nt.: „ Fundacja i rozwój struktur Domu Macierzystego Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach latach 1932-1939


Promotor pracy ks. prof. UKSW dr hab.Wojciech Necel TChr

Gratulujemy Drogiemu Księdzu Diakonowi i życzymy kolejnych stopni naukowych!

 

arrow_upward