Króluj nam, Chryste...

Króluj nam, Chryste...

 

            W niedzielę 25. listopada w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata swoje święto patronalne obchodziła Liturgiczna Służba Ołtarza. W naszej parafii od czterech lat dzień ten ma szczególny wymiar. Ministranci są bez wątpienia najbardziej widoczną w kościele wspólnotą świeckich – można ich zauważyć niemal na każdej Mszy Świętej. 

            A w naszym sanktuarium podczas różnych uroczystości stają obok siebie młodzi chłopcy i dorośli mężczyźni, ci, którzy przed laty  posługiwali przy Ołtarzu Pana, a teraz stanowią  jedyne w swoim rodzaju - Bractwo Ministranckie. Służba ministranta jest czymś wyjątkowym, co pozwala doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.  To Jan Paweł II, zwracając się do ministrantów, powiedział: podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana.

Tak więc służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz wielkim zaszczytem, jest świętą służbą.

            Przy wtórze pieśni "Chrystus wodzem,  Chrystus Królem...", śpiewanej po polsku i po łacinie,  świąteczną sumę rozpoczynało uroczyste, procesyjne wejście Służby Liturgicznej Ołtarza do świątyni. Po okadzeniu ołtarza, ksiądz kanonik dr Błażej Dojas, kustosz sanktuarium, rozpoczął  uroczystą celebrację liturgii.

            W homilii Kapłan nawiązał do Ewangelii. Zwrócił uwagę, że przytoczone słowa Świętego Jana nawiązują do treści wielkopiątkowej, kiedy Jezus staje przed Piłatem, by zaświadczyć, że jest królem, choć Jego królestwo nie jest z tego świata. Gdyby tak było, słudzy Jego biliby się, aby nie został wydany Żydom... Jest to swoista zapowiedź prześladowania chrześcijan. A Jezus  na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Ten kto słucha prawdy, jest z prawdy i żyje
w prawdzie - mówił Kapłan. Prawdą jest Jezus, On jest naszym życiem w Królestwie Jego.

            W trakcie Mszy św. odczytano także stanowisko Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce Zebranych na 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce na Jasnej Górze 19. listopada 2018 r.

            Święto patronalne służby liturgicznej było okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za dar służby przy ołtarzu oraz do podziękowania chłopcom i Bractwu Ministranckiemu zaangażowanym w służbę Bogu i ludziom w naszej lokalnej wspólnocie parafialnej, za tworzenie wyjątkowego klimatu tego miejsca. Słowa podziękowania kierowano też do rodziców, którzy z troską dbają o chrześcijańskie wychowanie swych dzieci, wspierają je i w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o powołania kapłańskie z naszej parafii,
a przede wszystkim o powołanie do dobrego, pięknego życia dla swoich synów.

            Ks. Kustosz podkreślał, że służba ministrantów nie powinna się ograniczać tylko do świątyni, powinna ona promieniować na otoczenie, w którym żyją na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. "Ten bowiem, mówił przecież  Jan Paweł II, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie."

 

            Niech wszystkim, posługującym przy Ołtarzu Pana, nieustannie towarzyszą słowa pieśni, hymnu ministrantów i lektorów: "Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie […]" , która kończyła niedzielną Mszę św.

 

 

 

arrow_upward