Matki Bożej Gromnicznej

"Świątynia światłem gromnic płonie
I woła: Matko! oświeć życia znój! ..."

            pisał poeta, ks. Ewaryst Nawrowski. Święto Ofiarowania Pańskiego zwane w tradycji polskiej  świętem Matki Boskiej Gromnicznej obchodzone czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu upamiętnia  ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Jak podaje Ewangelia św. Łukasza, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu.  Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa  "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela".

            W smolickim sanktuarium odprawiono w tym dniu dwie Msze św. Pierwsza o godz. 8:00 - koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka w asyście ks. kustosza dr. Błażeja Dojasa. Drugą - o godz. 18:00, celebrował ks. Proboszcz. A że w tym dniu przypadał pierwszy piątek miesiąca, przed wieczorną liturgią miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu
cicha adoracja o spowiedź.

            W godzinach przedpołudniowych Kapłani odwiedzili chorych w ich domach, niosąc im Chrystusowe światło w Komunii św.

            Tego dnia każda Msza św. rozpoczynała się od zapalenia i poświęcenia świec, w tradycji zwanych gromnicami, a ich światło w symboliczny sposób towarzyszy nam od dnia Chrztu św. po kres  życia....  

            W homilii ks. Celebrans podkreślał trzy aspekty tego święta. Pierwszy dotyczył Matki Bożej, która wraz ze swym oblubieńcem - św. Józefem, udaje się do świątyni, by zgodnie z prawem mojżeszowym oddać Bogu swój największy skarb. U bram, pod natchnieniem Ducha Świętego, spotykają starca Symeona.  Ten wziął dzieciątko Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz,
o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».  Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Oddając dziecko rodzicom mówił też: „oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu "...oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Tymi słowami prorok Symeon zapowiedział Maryi Jej cierpienie ( pierwszy miecz boleści). Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa. I choć Maryja wtedy nie wszystko rozumiała, wiedziała, że będzie
z Nim, a ta światłość ma cel i sens...

            2. lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu, żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, naśladując w swoim życiu Jezusa. To życie nie miałoby sensu, gdyby nie cel: "Módl się i pracuj, a zobaczysz światłość świata".

            I trzeci aspekt tego szczególnego dnia - pierwszy piątek miesiąca, praktykowanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo otwarte Serce Jezusa to skarbnica łask, a przyjecie Jezusa daje spokój wewnętrzny....

            Podsumowując ks. dr Błażej Dojas mówił, że piękny to dzień, bo natchnienie Ducha Świętego przywiodło nas do świątyni. Trzymaliśmy świece, jeden z Jego symboli, by iść ku Światłości. Ogień płonie w naszych sercach od dnia Chrztu św. oświecając naszą drogę. Niejednokrotnie ogień ten trzymaliśmy w rękach  bliskich odchodzących do domu Ojca, a oni wpatrując się w  migotliwy ognik, szli ku światłości wiecznej. "Spraw Panie, by i przy nas ktoś stał w ostatniej godzinie. Spraw Panie, byśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami, o co Cię prosimy przez wstawiennictwo Twego Syna" - zakończył ks. Kustosz.

            Na zakończenie Eucharystii zawierzono się Sercu Jezusowemu, śpiewając :

"Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci / naszą Ojczyznę, wioski i miasta, / nasze rodziny i nas samych... "      

            Święto Matki Boskiej Gromnicznej  to szczególny dzień, wierni wielowiekowej tradycji  Kościoła czciliśmy moment przyniesienia Dzieciątka do świątyni, kładąc też akcent na postać samego Jezusa Chrystusa, jako "światłość świata". Niechaj gromniczna świeca rozpali w naszych sercach płomienie nadziei i wiary....

 

arrow_upward