Wspomnienie Św. Krzysztofa - GALERIA ZDJĘĆ

swKGLAERIA ZDJĘĆ 1 - Święcenie pojazdów 
GALERIA ZDJĘĆ 2

W sobotę 25 lipca obchodzimy liturgiczne wspomnienie Św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Dlatego też z tej okazji po niedzielnych Eucharystiach odbędzie się święcenie pojazdów. 
W tym dniu otaczamy również modlitwą zmarłego Proboszcza naszej parafii - Ks. Krzysztofa Woźnego, który dziś 25 lipca obchodziłby swoje imieniny. 27 lipca w poniedziałek przypada 3 rocznica śmierci Ks. Krzysztofa - pamiętajmy o nim w swoich modlitwach i zapraszamy wszystkich na Mszę św. sprawowaną w jego intencji.

Ks. Krzysztof Woźny 

"O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen."

arrow_upward