Informacje z życia Parafii

Tydzień Misyjny ....

 

            Niedziela 23 października to w liturgii Kościoła 30 niedziela zwykła, rozpoczynająca Tydzień Misyjny, czas modlitw w intencji misji i misjonarzy rozsianych po świecie, obchodzony pod hasłem : „Ochrzczony to znaczy posłany”.

            W tym dniu w smolickim Sanktuarium gościł ks. Włodzimierz Maruszewski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który przed czterema laty odbywał tu praktykę diakońską, uczestniczył w swoistych "rekolekcjach" - pożegnania odchodzącego do wieczności byłego Proboszcza ks. Krzysztofa Woźnego, i który tu odprawił swoją prymicyjną Mszę św.
            Dziś pracuje w rodzinnej Białorusi, w parafii pw. św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana M. Kolbego w Mińsku i śmiało można go nazwać "Misjonarzem Wschodu".  Podczas niedzielnej sumy koncelebrowanej odprawionej przez ks. Włodzimierza w asyście ks. kustosza dr. Błażeja Dojasa w sposób szczególny polecano dzieło stojące przed pasterzami w Mińsku. W  wygłoszonej homilii ks. Włodzimierz mówił, że różnymi drogami prowadzi nas Bóg, ale zawsze są miejsca, do których z radością się wraca. W nawiązaniu do Ewangelii  przywołano postaci faryzeusza i celnika. Pierwszy stając przed Bogiem oceniał siebie, oceniając innych. Drugi, pełen pokory mówił : " Miej litość dla mnie, grzesznika" . I to on odszedł "usprawiedliwiony". Chrystus nie pochwala tu grzechu, ale jego pokorę i to, że staje w prawdzie... Wszyscy jesteśmy zbawieni mocą ukrzyżowanego Jezusa, każdy jest też powołany, by świadczyć uczynki miłosierdzia. To czynią też kapłani, bo misje i miłosierdzie mają wiele wspólnego.

             Mińsk i Smolice dzieli ponad 1000 km.  Parafia, w której pracuje ma zaledwie 11 lat. W stolicy Białorusi żyje ponad 2 mln. ludzi, katolicy są tam zdecydowaną mniejszością. Funkcjonuje tam 16 parafii, mając do dyspozycji zaledwie 5 kościołów, kilka kaplic. W parafii ks. Maruszewskiego, w której posługuje od dwóch lat , w niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 500 wiernych, spotykają się w małej kaplicy, która może pomieścić 100 osób.  Dużo jest dzieci i młodzieży. W lekcjach religii uczestniczy ich ok. 160. W szkołach nie ma katechezy, odbywają się one w prywatnych mieszkaniach księży. Tak samo, jak próby chóru...

            Tu ks. Włodzimierz wspomniał swoją rodzinną białoruską wieś, w której przez lata nie było kapłana, a mimo to wierni licznie gromadzili się na modlitwie. Modlili się przy otwartym tabernakulum, duchowo przyjmując komunię świętą, "spowiadając się" do pustego konfesjonału ... Strzegli wiary i przekazali ten skarb następnym pokoleniom. Teraz kościół na Białorusi odradza się.

            Parafrazując słowa z drugiego czytania Ks. Celebrans powiedział : " W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem."  Przed nim i Proboszczem Parafii w Mińsku - wielkie zadanie, budowa kościoła. Gotowe są już wszystkie plany, decyzje, pozwolenia..., choć trzeba było pokonać wiele trudności, przeszkód. Pan Bóg daje zadanie, ale daje i siły. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do wielkiego dzieła misyjnego, dzieła miłosierdzia... Niech więc drogi życia prowadzą nas do Boga, do miłości drugiego człowieka...

            Po homilii ks. Kustosz odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia kopii obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, którą wręczył ks. Maruszewskiemu. Teraz  Smolicka Pani "pojedzie"
do Mińska, by tam wspomagać kapłanów i wiernych w ich wspólnym dziele, wypraszać łaski zdrowia fizycznego, jak i duchowego. I w  ten sposób kult Maryjny szerzy się na cały świat. Jest już "nasza" Maryja, Pani Smolic na Madagaskarze, teraz będzie królować na białoruskiej ziemi, w Mińsku.

            Po Mszy św.  wierni mogli wspomóc budowę nowego kościoła w parafii ks. Włodzimierza składając ofiary pieniężne, dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do wielkiego dzieła misyjnego...

            Każdy z nas może pomóc wpłacając pieniądze na konto : Alior Bank 66 2490 0005 0000 4000 2439 2219 Aleh Shpets.

 received 2148412598716720

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2