Informacje z życia Parafii

Zło dobrem zwyciężaj ... - GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

W środę 19 października br. obchodzono trzydziestą drugą rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Data ta na trwałe wpisana jest w historię Kościoła polskiego i dzieje Narodu. Męczeńska śmierć ks. Jerzego przypomina o wartościach, za które oddał życie. Jako kapelan "Solidarności" i podczas odprawianych Mszy św. za Ojczyznę modlił się o wolność, sprawiedliwość, prawdę, męstwo, nieuleganie przemocy i nienawiści. A więc o  to wszystko, co powinno być najważniejsze zawsze i dla każdego człowieka. Był rzecznikiem i obrońcą godności ludzki pracy. Jego działalności duszpasterskiej i nauczaniu przyświecało przesłanie św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Niezłomnością i odwagą, a także wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w  całej Polsce...

            O życiu, działalności i okolicznościach śmierci ks. Jerzego mówił podczas nowenny ks. dziekan Błażej Dojas. Właśnie tu, w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, w osobie bł. ks. Popiełuszki zyskujemy wielkiego orędownika. Przecież tu znajdują się Jego relikwie i to za Jego wstawiennictwem zdarzył się cud niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia Francuza, 56-letniego Françoisa Audelana z nietypowej przewlekłej białaczki szpikowej. W tym rocznicowym dniu
w sposób szczególny zawierzono więc Jego wstawiennictwu wszystkie prośby i podziękowania składane przez wiernych, a także wszystkich pracujących i pracodawców, lekarzy, personel medyczny i wolontariat domowy, wszystkich, którzy niosą pomoc i służą chorym....

            We Mszy św. koncelebrowanej odprawianej przez ks. dr. Błażeja Dojasa w asyście ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka z Jutrosina, modlono się także o rychłą kanonizację ks. Jerzego.
Po celebracji Eucharystii zgromadzeni wierni uczcili pamięć kapłana - męczennika, całując relikwiarz z relikwiami Tego, który całą swoją służbę zawierzył Bogu....

            Obchody rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki były czasem modlitewnego skupienia, zamyślenia, refleksji....

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2