Odtąd ludzi będziesz łowił ....

Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za służbę liturgiczną ołtarza.

                Wieczorna Eucharystia zgromadziła więc kapłanów, kleryków, siostry zakonne, Bractwo Ministranckie i ministrantów z dekanatu jutrosińskiego, nadzwyczajnych szafarzy, rodziców ministrantów
 i wiernych ... Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. mgr Mirosław Wawrzyniak, proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa z Dubina, w asyście ks. kan. Stanisława Matuszczaka, emerytowanego dziekana dekanatu jutrosińskiego i ks. Marka Pawlaka, ks. kan. Zbigniewa Kaliny z Michorzewa oraz ks. Kan. Jerzego Szczepaniaka  z Jutrosina.

                Rozpoczynając  homilię ks. Celebrans podziękował kustoszowi sanktuarium dr. Błażejowi Dojasowi za możliwość odprawienia Mszy św. w tak ważnej intencji właśnie w tym miejscu, świętym miejscu. Słowo "sanctus" znaczy święty i ma przypominać o naszym powołaniu do świętości.  Tu kapłan mówił o swoim powołaniu, o swojej drodze do kapłaństwa, o radości, jaka temu towarzyszy. Wspomniał też postać św. Jana Marii Vianney'a - patrona proboszczów... Zwracając się do ministrantów, mówił o ich ważnej służbie, że to oni są przedstawicielami Pana Jezusa w środowisku. Pan Jezus ich wybrał, chce, aby tu byli, to jest ich powołanie. Zachęcał, by nie lękali się, stając się posłusznymi, stają się rybakami Pana Jezusa... Kazanie zakończyła prośba o nowe powołania do służby Panu Bogu ...

                Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, po eucharystii odmówiono modlitwę papieża Leona XIII - prośbę o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne...

                Ks. Kustosz dziękował kapłanom i klerykom, za to, że umacniają wiernych swoją wiarą i pobożnością. Wieczór zakończono Apelem Jasnogórskim, a po nim w ogrodach proboszczowskich odbyło się spotkanie i poczęstunek dla służby liturgicznej, służące integracji środowiska...  

arrow_upward