Gorzkie Żale

Gorzkie Żale przybywajcie ....

            Gorzkie Żale - popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym, zawsze gromadzi wielu wiernych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odprawiana była jedna ich część, kiedy rozważano tajemnicę Męki Pańskiej, bo Gorzkie Żale to wyśpiewana Męka Pańska..., w której kolejno przypominano przygotowanie Jezusa na śmierć, modlitwę w Ogrójcu, okrutną męką, oskarżenie przed sądem aż po samą śmierć na krzyżu...

            Tematem  przewodnim tegorocznych kazań pasyjnych, głoszonych przez ks. Piotra Przydrożnego, proboszcza parafii p.w. NMP w Kołaczkowicach, było pojęcie śmierci. Poczynając od medycznej i chrześcijańskiej  definicji śmierci, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: Kiedy kończy się więc życie i co dalej ...? Śmierć jest dla katolika bramą, przez którą przedostaje się on do świata, w którym mieszka Bóg. Według nauczania Kościoła po śmierci każdego czeka sąd szczegółowy przed Bogiem, kiedy przyjdzie zdać sprawę z naszego życia. Podczas tego sądu Bóg rozważy wszystkie ludzkie uczynki, w perspektywie miłości oraz swojej wiedzy i pełnej znajomości człowieka....

             Po dokonaniu sądu dusza trafia do nieba, czyśćca lub piekła, kontynuował mówca podczas kolejnych rozważań. Mówiąc o niebie, powoływał się na postaci św. Pawła, św. Faustyny, czy św. Teresy, wg których niebo jawi się jako rzeczywistość  wiecznej szczęśliwości, obcowania z Bogiem i świętymi... Mówiąc o piekle, przywołał wizję św. Faustyny, która widziała piekło jako miejsce wielkiej kaźni, straszliwych mąk, z których nie ma wyzwolenia... Od naszej postawy zależy to, w jakiej rzeczywistości znajdziemy się po śmierci. Człowiek nie jest zniewolony, ma wybór własnej drogi, a Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy.

            Kolejne niedzielne rozważanie dotyczyło czyśćca, który jest wyrazem Bożego miłosierdzia. Czyściec nie jest miejscem, ale stanem oczyszczania się od następstw grzechów, od których człowiek nie uwolnił się za ziemskiego życia. Czyściec jest też miejscem cierpienia. Bólem jest tęsknota wynikająca z oddalenia od Boga i świadomość swoich grzechów. Duszom  czyśćcowym mogą pomóc ludzie na ziemi poprzez modlitwę. Kapłan zachęcał więc do modlitwy...

            Tematem ostatnich rozważań pasyjnych był koniec świata. W trakcie kazania padło wiele pytań, które nasuwają się, a na które trudno odpowiedzieć , np.: Co oznacza koniec świata? Czy bać się tego? Co będzie ze światem i ludźmi? "Gdybyśmy wszystko wiedzieli, to byłaby wiedza, a nie wiara." - mówił kaznodzieja. Odwoływał się też do proroczej Apokalipsy św.  Jana, ale ta zawiera wiele przenośni, symbolicznych obrazów. Chrystus zmartwychwstał, miał ciało, ale "przyszedł mimo drzwi zamkniętych..." I my zmartwychwstaniemy. Koniec świata będzie zwycięstwem nad grzechem, śmiercią, złem, szatanem....
            Piękne, pełne głębokich treści, często poruszające rozważania skłaniały do  refleksji nad własnym życiem, własną postawą, bo Gorzkie Żale to niezwykłe nabożeństwo wielkopostne, pobudzające  serca wiernych do żalu i nawrócenia oraz wdzięczności za dar odkupienia Chrystusa, do zawierzenia się Bogu i wiary w Jego Opatrzność, poprzez wyśpiewanie suplikacji "Święty Boże", kiedy po słowach uwielbienia, ze świadomością swojej grzeszności, z pokorą proszono o zmiłowanie, wybawienie od powietrza, głodu, ognia i wojny oraz zachowanie od nagłej i niespodziewanej śmierci....

            

arrow_upward