O Matko dzięki... - SUMA ODPUSTOWA

Maryjo, niesiem Ci dziękczynienie ...

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2
GALERIA ZDJĘĆ 3
GALERIA ZDJĘĆ 4

              Piątkowe popołudnie w smolickim sanktuarium to punkt kulminacyjny odpustowych uroczystości. Od godz. 15,00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy przybywający do tego miejsca mógł w ciszy zawierzyć się Bożemu sercu przez wstawiennictwo Matki Bożej, Pani Smolickiej...
              O godz. 16,00 przy dźwiękach orkiestry dętej OSP z Kobylina powitano J.E. Bp. Bogdana Wojtusia, biskupa seniora archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłanów, służbę liturgiczną ołtarza - ministrantów, Bractwo Ministranckie, druhów strażaków. Po odsłonięciu cudownego wizerunku,
 u stóp Matki Bożej złożono wieńce żniwne misternie splecione z kłosów zbóż, kwiatów, ziół, owoc pracy rąk ludzkich,  dziękczynienie za szczęśliwe zbiory.

              Witając licznie zebranych wiernych - pielgrzymów, gości, w tym senatora Łukasza Mikołajczyka i p.o. Burmistrza Kobylina p. Rafała Nowackiego, parafian - ks. kustosz dr Błażej Dojas mówił, że Narodziny  Matki Bożej to bardzo ważny dzień, by zawierzyć Jej siebie, nasze życie, naszą codzienność...

              Uroczystej Mszy św. przewodniczył Bp Bogdan Wojciech w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka i  ks. Marka Pawlaka, z licznym udziałem kapłanów z dekanatu jutrosińskiego, archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej oraz brata Grzegorza z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz kleryków naszego Arcybiskupiego Seminarium Michała Rolnika i Filipa Michałkowskiego.

              W homilii Bp Wojtuś podkreślał, że narodzenie NMP jest bardzo ważne, jest wielką radością dla Kościoła, dla świata, bo Maryja została wybrana na matkę Zbawiciela, Matkę Syna Bożego. Rozważając tajemnicę narodzin, mówił, że Maryja prezentuje inną postawę niż Ewa, okazuje pełne posłuszeństwo, przyjmuje wolę Boga, mówiąc: "Niech mi się stanie ...". Pełna troski opiekuje się Jezusem, jest włączona w Jego dzieło i to Ona stanie pod krzyżem... Jezus dał nam wszystko - życie
i Matkę. Powiedział: "Oto Matka Twoja..." i Ona się nami opiekuje, tak jak Matka Boża Uzdrowienia Chorych. Świat pełen jest ludzkiego cierpienia, wielu jest chorych. Pytamy wtedy o sens cierpienia. Zrozumieć wymiar cierpienia można przez krzyż. To właśnie miłość przezwycięża cierpienie, jednoczy z Chrystusem. Odwołując się do własnych doświadczeń, do spotkań z chorymi w szpitalach, prosił, by nie zaniechać modlitwy i ufności. "Nawet gdy z krzyżem będziesz, Bóg napełni cię radością. Dziś każdy przybył  tu z nadzieją, modlimy się więc i ufamy..." - zakończył mówca.

              A że w polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pamiątkę narodzenia obchodzimy właśnie 8 września, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów i nazwano Ją - Siewną, po eucharystii odmówiono stosowną modlitwę, błogosławiąc  i święcąc ziarno pod przyszłoroczny siew, prosząc o żyzny plon i ustrzeżenie od żywiołów.

              Na zakończenie uroczystej celebracji odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła, prowadzona przez J.E. ks. Bp. Bogdana Wojtusia. Na jej zakończenie zabrzmiało radosne "Te deum  laudamus". Po nim nastąpił Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, co stanowi jeden z najważniejszych obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich i jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.

              Suma odpustowa dobiegła końca, modlitwą i pieśnią dziękowano za obfitość łask, za bogactwo przeżyć duchowych, chwile wzruszeń, nadzieję, pociechę....

              Nie szczędzono więc podziękowań, a wyrazem wdzięczności był bukiet róż wręczony  ks. Bp. Bogdanowi Wojtusiowi  przez przedstawicieli Rady Parafialnej.

               

           

arrow_upward