Uroczystość Chrystusa Króla

chrystus3

 

Króluj nam, Chryste ....

            Tegoroczne obchody  Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata miały szczególny wymiar. Splatały  bowiem koniec Roku Liturgicznego, zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W niedzielne przedpołudnie 20 listopada br.  Kustosz Sanktuarium ks. dr Błażej Dojas  odprawił uroczystą Mszę św.

            Najpierw przy wtórze pieśni "Chrystus wodzem, Chrystus królem..."  miało miejsce procesyjne wejście do kościoła w asyście służby liturgicznej: Bractwa Ministranckiego, ministrantów, kandydatów... Po okadzeniu ołtarza rozpoczęła się uroczysta celebracja... 

            Na jej zakończenie Kapłan wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonali szczególnego aktu. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem złożyli Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, akt uznania Jego panowania nad całym światem i poddania się Jego prawu. Nie w sensie politycznym, lecz duchowym,  wyznajemy, że On jeden ma do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Chyląc z pokorą swe czoła przed  Królem Wszechświata, uznawano Jego Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem. Uwielbiano majestat Jego potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołając: Króluj nam Chryste! Zanoszono też  modlitewneuwielbieniai podziękowania  za niezgłębioną miłość, łaskę chrztu, za piękną drogę chrzcielną każdego z nas, wielkie miłosierdzie...
            Ze świadomością grzechów, win i zniewag zadanych Jezusowemu Sercu przepraszano za wszelkie przewinienia, zarówno te osobiste, jak i  za narodowe grzechy społeczne,
za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia... Pokornie poddawano się Chrystusowemu  Panowaniu i Jego Prawu.

            Na zakończenie Królowi królów i Panu panujących zawierzono Państwo Polskie i rządzących krajem, a także wszystkich, którzy nie podążają Jego drogami... Kończąc modlitewne oddanie w Niepokalanym Sercu Maryi złożono wszystkie postanowienia i zobowiązania, powierzono je Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny.

            Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana kończyła prośba : "...Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju".

            Tak oto Polska i smolicka Parafia w  1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

            Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła organistka, p. Katarzyna Chmielarczyk i schola dziecięca.

.

arrow_upward