Pierwsza rocznica Komunii św. z patronem rodzin ...

GALERIA ZDJĘĆ

W liturgiczne wspomnienie św. Macieja, apostoła  ( 15 maja 2017 r. ) dzieci, które dokładnie rok temu przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego, świętowały swoją rocznicę. Tak jak przed rokiem zasiedli w ławach ze swoimi rodzicami. W wielu wypadkach towarzyszyli im także chrzestni i dziadkowie...

            O godz. 17.30 pod przewodnictwem kustosza sanktuarium ks. dr. Błażeja Dojasa odprawiono majowe nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po uroczystym błogosławieństwie zgromadzeni w świątyni wierni wyszli na dziedziniec kościelny, by powitać peregrynujący po dekanacie jutrosińskim obraz św. Józefa, który do nas wraca... Czas oczekiwania na przyjazd  samochodu - kaplicy wypełnił śpiew i modlitewne zamyślenie. W otoczeniu wiosennej, świeżej zieleni, w promieniach zachodzącego słońca powitano świętą ikonę i kustosza peregrynacji -  ojca Stanisława Plewę, karmelitę z Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu.

            Zaszczyt powitania przypadł dzieciom, ucałowały obraz, po czym ich ojcowie p. Przewoźny, p. Betcher, p. Nowacki, i p. Czebatura wnieśli ikonę do sanktuarium. Umieszczona na specjalnym postumencie w otoczeniu białych kwiatów, towarzyszyła uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, odprawionej pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Matuszczaka, emerytowanego dziekana dekanatu w asyście o. kustosza Stanisława i ks. dr.  Błażeja, który wygłosił homilię. Zwracając się w niej do dzieci i ich rodziców, podkreślał, że przyjęły one I Komunię św. w szczególnym momencie, to jest kiedy nasza świątynia miała przywilej Drzwi Świętych, była kościołem jubileuszowym, tuż po wprowadzeniu relikwii św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziś, w rocznicę  tych wydarzeń towarzyszy im św. Józef, patron rodzin. Musi być w tym jakiś zamysł Boży, że właśnie ta grupa dostąpiła takich zaszczytów... Ważne, byśmy umieli uświadomić sobie miłość Bożą, bo "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje..." . Ale dziś można też postawić sobie pytanie: "Jezu, czy Ty mnie jeszcze pamiętasz ?" Czy pamiętasz mnie takim, jak w dniu I Komunii św. - czystego, oddanego, szczęśliwego? Pan Jezus powiedział: " Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję..." I tej przyjaźni z Bogiem życzył mówca, prosząc też rodziców, by trwali przy swych dzieciach, by byli dla nich wzorem, drogowskazem...

            Eucharystię ubogacał śpiew okolicznościowych pieśni do św. Józefa, bardzo wymowny w obliczu dzisiejszego święta:

"(....)Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej! (...)"

 

 Celebrację zakończył ks. kan. Stanisław, udzielając błogosławieństwa i życząc przyjaźni ze św. Józefem i trwania z nim i przy nim w drodze do Jezusa...

           

We wtorkowy ranek ( 16 maja br. ) o godz. 10.00 w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski, została odprawiona Msza św. , w której blisko 130 osobowa grupa dzieci pierwszokomunijnych  z Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie, by u stóp Maryi i Józefa dziękowała za swe pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii...

            Mszy św. koncelebrowanej w intencji dzieci, ich rodziców, przewodniczył Ks. Prob. Kan. Wieńczysław Nowak w asyście Ks. Kan. Stanisława Matuszczaka - poprzedniego Dziekana Dekanatu Jutrosińskiego. 

            O godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 16.45 odbyła się "pożegnalna" uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem o. Stanisława Plewy w asyście ks. kan. Stanisława Matuszczaka i ks. kustosza dr. Błażeja Dojasa. W homilii ks. Celebrans podkreślał, że nigdy wobec planów Bożych nie jesteśmy sami. Jako przykład przywołał postaci Maryi i Józefa.
W momencie zwiastowania Maryja w normalnym odruchu prostej duszy, czuje się niegodna, jest przestraszona, wręcz przerażona, ale usłyszała słowa : "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga... "

            Tak samo  Józef w swej pobożności i sprawiedliwości jest dla nas świadkiem wiernym w pełnieniu wezwań Bożych. Jest również człowiekiem wielkiej odwagi i głębokiej wiary.

Przyjmuje z całą stanowczością przesłanie Boga przekazane przez posłannictwo Anioła: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki... ". Nie bój się! I my powinniśmy kroczyć Bożymi ścieżkami ku naszej świętości, pełni ufności w Bożą opiekę i wstawiennictwo świętych. Niech św. Józef będzie tym, który będzie orędował za nami ....

            Uroczystą celebrację zakończono podziękowaniami, a po okadzeniu obrazu, odmówiono modlitwę do św. Józefa, odśpiewano uroczyste "Te deum ..." po czym przedstawicielki Matek Różańcowych: p. Urszula Szpak, p. Halina Kapała, p. Aneta Kempa i p. Jolanta Krzyżosiak - Turek przeniosły świętą ikonę do samochodu - kaplicy.

            Licznie zebrani na uroczystej liturgii wierni żegnali obraz ufni we wstawiennictwo św. Józefa, jego opiekę nad rodzinami, pomoc .... Spotkanie ze św. Józefem, co podkreślał o. Stanisław, kustosz peregrynacji, miało w naszym sanktuarium szczególny wymiar. Mimo dwukrotnego pobytu, gromadziło wielu rozmodlonych wiernych, którzy czuli potrzebę bycia, trwania przy Józefie i Maryi w tym świętym, szczególnym miejscu ... 

arrow_upward