Informacje z życia Parafii

Maryja Nauczycielką Nadziei ...

Maryja Nauczycielką Nadziei ... i do niej przybiegły dzieci, by uczestniczyć we Mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolno - katechetyczny. Eucharystię w intencji  Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Pracowników Szkół, Rodziców oczekujących potomstwa i Matek z dziećmi odprawił Ks. mgr lic. Piotr Przydrożny - proboszcz Kołaczkowic.

            W homilii wygłoszonej podczas liturgii powiedział, że każdy z nas ma jakieś nadzieje ... Tu przywołał przykład Maryi, mówiąc, że Jej życie nie było łatwe. Anioł ogłasza, że zostanie Matką Zbawiciela, że to będzie Syn Boży; rodzi nie w domu, ale w zwykłej szopie; musi uciekać do Egiptu; umiera mąż; a ona chodzi z nauczającym Jezusem i apostołami; widzi śmierć Syna; przeżywa radość Jego zmartwychwstania i odejścia do domu Ojca. Gdyby nie miała nadziei, nie przeżyłaby tego. Wiedziała, że Bóg ma w tym jakiś cel - zbawienie świata. To dzięki Niej dokonał tego dzieła.

            My też przychodzimy do Niej z nadzieją, nie pewnością. Pewne jest to, co się dokonało, ale
co do reszty - możemy mieć nadzieję, że... dobrze pójdzie. Przychodzimy i prosimy, o zdrowie o dar macierzyństwa o błogosławieństwo naszej pracy z dziećmi... Mamy nadzieję!!! Prosimy o pomoc. Nadzieja to prośba, prośba to wyraz nadziei.

            Ksiądz celebrans mówił dalej o Trzech Cnotach Boskich - Wierze, Nadziei i Miłości. Obecność tu w kościele świadczy o naszej wierze, miłość realizuje się w rodzinie... A nadzieja? Że po życiu ziemskim spotkamy się z Maryją, jest to nadzieja zbawienia. Homilię zakończyła  prośba : "Maryjo, Ty jesteś naszą nadzieją. Prowadź, by nasza nadzieja w niebie spełniła się."

            W modlitwie powszechnej zanoszono prośby w intencji Wychowawców, Wychowanków i Pracowników Szkoły, Dzieci, Rodziców, Małżeństw oczekujących dzieci i proszących o dar macierzyństwa...

            W procesji ofiarnej dzieci niosły dary, których symbolika była bardzo głęboka. I tak:  kwiaty  - jako wyraz wdzięczności i radości. Być chrześcijaninem nie jest łatwo, ale bycie uczniem Chrystusa - daje radość ; winne grona - świadectwo dobroci Boga i Jego zatroskania o człowieka, wyrażały także prośbę, by umieć dostrzegać potrzeby innych i troszczyć się o siebie nawzajem ; niezapisany zeszyt - symbol pracy szkolnej, prośba o otwartość serc i umysłów dla mądrości, która ma stać się naszym udziałem w nowym roku szkolnym ; wino i woda - znak jedności, wspólnoty ; chleb - symbol przemiany serc, aby były dla innych dobre jak chleb...

            Na zakończenie uroczystej odpustowej Eucharystii Ks. Piotr Przydrożny odmówił stosowną modlitwę i poświęcił tornistry i dzienniczki uczniów, a także udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa... 

            Tak rozpoczęty rok szkolny budzi nadzieję, że dla wszystkich, zarówno  uczących się, jak  i nauczających ten czas nauki i wychowania okaże się owocny i błogosławiony w mądrość, wiedzę i ducha wzajemnej miłości, poszanowania.

GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. dla Dzieci, Nauczycieli i Rodziców cz.1
GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. dla Dzieci, Nauczycieli i Rodziców cz.2
GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. w intencji Służby Zdrowia

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2