Jubileusz 20-lecia Kapłaństwa naszego Drogiego Księdza Proboszcza

Ksiadz Bazej

Czcigodny Księże Błażeju!

 

Nasze życzenia bardzo skromne, jeszcze prostsze słowa, ale w nich dla Ciebie, Księże, serce nasze się chowa. Niechaj dobry Pan Bóg z nieba, z Panną Świętą, Matką Bożą, da Ci wszystko, co potrzeba, nade wszystko zdrowie. Niechaj wszelkie dary Ducha dziś na Tobie spoczywają, byś posługą swą na ziemi sięgnął szczęścia w blaskach nieba. I żyj sto lat, albo dłużej swoim słowem serca zmieniaj. Niech Ci będzie Bóg miłością, a Maryja Wspomożeniem.Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Cię na naszej drodze. Dziękujemy że jesteś z nami i dla nas. Życzymy Ci łask Bożych, entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.

 

bukiety roz


 

DLA KSIĘDZA 
OD DZIECI >> klik

arrow_upward