Informacje z życia Parafii

Pielgrzymowali do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych...

W środę 24 maja Sanktuarium smolickie gościło szczególnych pielgrzymów -  dzieci pierwszokomunijne z Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Dubinie i z Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Golejewku, by tu przed cudownym obrazem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych dziękować za dar Eucharystii w towarzystwie swoich kapłanów, katechetów, nauczycieli i  rodziców...

Najpierw Pani przewodnik sanktuaryjny przybliżyła małym pielgrzymom historię Sanktuarium, cudownego obrazu MB, fundatorów oraz postaci świętych, których uwieczniono na obrazach i rzeźbach... po czym rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana w intencji dzieci, ich rodziców, sprawowana pod przewodnictwem Ks. Stanisława Matuszczaka - dziekana dekanatu jutrosińskiego i jednocześnie proboszcza z Dubina, w asyście Ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka z Jutrosina, Ks. Stanisława Czubaka, proboszcza z Golejewka i Ks. dr. Błażeja Dojasa - kustosza Sanktuarium.

            Homilię wygłosił Ks. Kustosz, mówił o wielkiej radości płynącej z faktu pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przybliżył postać męczennika z III wieku, zaledwie dwunastoletniego chłopca Tarsycjusza, który w czasach prześladowań chrześcijan zanosił potajemnie Komunię św. do więzień.  Pewnego dnia, kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do więzienia, napotkał swoich rówieśników. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać Tarsycjusza, by się do nich przyłączył. On zaczął uciekać przed nimi, ale ci gonili go. Kiedy zaś spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli zobaczyć, co niesie i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił swego skarbu, mocno przyciskając do serca. Wówczas zaczęli go kopać i bić, rzucać kamieniami. Uratował go przypadkowy przechodzień. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł...

            Jego oddanie Jezusowi może stanowić wspaniały przykład i dla zgromadzonych
w sanktuarium dzieci. Ks. Kustosz życzył im, by tak umieli kochać Pana Jezusa, tak się z nim zaprzyjaźnić, oddać bez reszty jak Tarsycjusz. By tak jak on, nieśli Jezusa w swym sercu, do domu, do szkoły i by przez całe życie Jemu służyli...

            W modlitwie powszechnej dzieci zanosiły dobremu Bogu modlitwy w różnych intencjach, m.in. prosząc o zdrowie dla chorych, o łaski dla nich samych i ich rodzin, najbliższych, a także o wieczny pokój dla zmarłych ...

            Wszystkie dzieci z wielką czcią, radością, ale i niezwykłym przejęciem przyjęły Komunię św.  Pełni skupienia modlili się przed cudownym obrazem...

Po Mszy św. zostali zaproszeni do "proboszczowskich ogrodów" na małe co nieco. Mogli też kupić drobne pamiątki w punkcie duszpasterskim.

            Wierzymy, że pielgrzymowanie dzieci pierwszokomunijnych do smolickiego Sanktuarium stanie się tradycją, a Matka Boża Uzdrowienia Chorych otoczy wszystkich swą opieką ...

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2