Niedziela Chrztu Pańskiego

chrzcielnicaaA gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Uwielbiajmy zatem Boga za dar naszego chrztu, przez który zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i wprowadzeni do Kościoła.

arrow_upward