Informacje z życia Parafii

"Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon ...."

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień Maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia się i modlitwy o pokój.
            Przez kolejne sześć miesięcy, od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca o godz. 20,00 w Smolickim Sanktuarium odprawiane były Nabożeństwa Fatimskie, nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie. Były one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Przez modlitwę różańcową rozważano życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna. Każde nabożeństwo rozpoczynała  Eucharystia, której przewodniczył kustosz Sanktuarium ks. dr Błażej Dojas, który przybliżał także historię i treść objawień... Po Mszy św. odmawiano różaniec, po czym licznie zebrani wierni, uczestniczyli w wieczornej procesji wokół kościoła. Idąc z zapalonymi świecami, śpiewali pieśń "Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon/Zjawienie Maryi ogłasza nam on...", modląc się w intencjach Ojca św., o pokój na świecie, o ducha pokuty i wzajemnego przebaczenia, oraz o  Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestników. Zapalone świece składano u stóp figury Matki Bożej stojącej na dziedzińcu kościelnym, zawierzając Jej naszą codzienność, nasze dziś i jutro i wieczność całą ... Nabożeństwo kończył Apel Jasnogórski.

            W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Smolickie nabożeństwa stanowiły duchowe przygotowane do tych wydarzeń, bo jak mówił Jan Paweł II w Fatimie w 1982 r.: "Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo...”

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2