Informacje z życia Parafii

Cierpienie ma wiele twarzy ....

Piątek ( 9 września 2016 r.) poświęcony był seniorom, chorym, cierpiącym, uzależnionym oraz tym, którzy chorym służą...  Od rana Kapłani odwiedzili w parfii chorych z Najświetszym Sakramentem, a w samo południe koncelebrowaną Mszę św. w ich intencji odprawił J.E. Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak w asyście Kapłanów z Domu Księży Emerytów z Gniezna z jego Dyrektorem, Księdza  kan. Januszem Śmiglem ze Środy,  księży z dekanatu jutrosińskiego. W progach świątyni dostojnego Gościa powitał Kustosz Sanktuarium, prosząc o sprawowanie Najświętszej Ofiary, a także o poświęcenie wyremontowanych organów. Po odmówieniu stosownej modlitwy Ks. Biskup dokonał aktu poświęcenia instrumentu, by po chwili świątynia rozbrzmiała bogactwem dźwięków, klasyką muzyki organowej - Fuga d-moll J.S. Bacha.      Możliwości organów i kunszt muzyczny zaprezentowali organista z Katedry Poznańskiej p. Jacek Pupka któremu akompaniament podawał muzyk z Poznania grający na oboju. Obaj panowie oprócz sanktuaryjnych organistek zapewnili oprawę muzyczną uroczystości. Służbę liturgiczną pełniło: Bractwo Ministranckie i ministranci.

            Homilię wygłosił Ks. Biskup, który na początku stwierdził, że bardzo trudno jest mówić i pisać o cierpieniu. Nawiązał w swej wypowiedzi do I księgi Pisma Świętego, Księgi Rodzaju, którą rozpoczyna opis Stworzenia Świata, którego celem jest uwielbienie Boga za ten akt. Opis skłania do refleksji o Bogu, człowieku i ich wzajemnych relacjach. Bóg stworzył świat piękny i dobry. I tak miało być, sytuacja została zakłócona przez akt buntu przeciwko Bogu - grzech pierworodny.

            Nasze doświadczenia pokazują, że świat taki piękny nie jest. Doświadczamy bólu, cierpienia, samotności, niezrozumienia, a czasem po prostu biedy. Cierpienie jest wpisane w każde ludzkie życie. Jest rzeczywistością o tysiącu twarzach, składają się na nie różne zjawiska - choroby, cierpienia moralne. Każdy reaguje na nie inaczej. Jest to wielka tajemnica, także dla człowieka wierzącego. Nie ma prostych odpowiedzi na pytanie : "Dlaczego ja?" Jednak Ewangelia rzuca wielkie światło na ten problem. Widzimy obraz chorych znoszonych do Jezusa i odzyskujących zdrowie. Wciąż jesteśmy w takiej sytuacji. Ludzie z wiarą proszą o pomoc, o uzdrowienie, pielgrzymują    do sanktuariów i ... dzieją się cuda. Pan Bóg pomny na swoje miłosierdzie dokonuje rzeczy niezwykłych...

            Księgi Pisma Świętego pokazują i inne obrazy - Męża boleści pogodzonego z cierpieniem. Pan Jezus nie usunął cierpienia, a wziął je na siebie, sam stał się cierpiącym, wziął krzyż i powiedział : "„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. I tu przywołano postaci, które mogą być dla nas przykładem, potwierdzeniem tych słów. I tak św. Matka Teresa - wzięła swój krzyż i szła za Jezusem pomagając biednym, chorym odrzuconym... Papież Franciszek, który w młodości otarł się o śmierć, swoje cierpienie zrozumiał dopiero wtedy, gdy siostra zakonna powiedziała mu : "W ten sposób naśladujesz Jezusa "...

            Ks. Biskup mówił, że doświadczenie choroby i jej chrześcijańskie przeżywanie to lekcja na całe życie. Rozumienie cierpienia to dar. Do tego dojrzewali święci, np. św. Bernadeta, która nie prosiła o zdrowie, a zaufała bezgranicznie Maryi. Mówiła : "Dla nieba wszystko uczynię. Tam odnajdę Matkę w całym blasku Jej chwały".

            Kończąc homilię Dostojny Celebrans powiedział\: "Wierzymy, że z naszego cierpienia przeżywanego z Jezusem rodzi się dobro osobiste człowieka i innych. Matkę Bożą Uzdrowienia Chorych prosimy o ulgę dla naszego ciała, jeśli ... taka jest wola Boga. Prosimy by z naszego cierpienia zrodziło się dobro dla innych, by pomogła wyzwolić się z narzekania, byśmy mogli wyśpiewać nasze Magnifikat - a obietnica nieba jest pewna".

            W dalszej części celebracji udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Namaszczając czoło i ręce olejem świętym, kapłani wypowiadali słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen". Sakrament ten przyjęli licznie zgromadzeni wierni doświadczeni chorobą lub starością ... Jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności.

            Wspólne przeżywanie uroczystości, spotkanie z Jezusem – Hostią i Jego Najświętszą Matką, spotkanie J.E. Ks. Biskupem, Kapłanami, chwila prywatnej rozmowy po zakończonej Eucharystii wlały nadzieję w serca chorych... Tu w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych mają oni szczególne miejsce, bo jak mówił św. Jan Paweł II : „Jesteście największym skarbem, perłą Kościoła, to w WAS dopełnia się misterium cierpienia i męki Chrystusa”.

GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych cz.1
GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych cz.2
GALERIA ZDJĘĆ - Piątek - Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych cz.3

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2